Virtuelt møde for pædagogiske ledere den 5. marts 2021

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Som følge af aflysningen af Ledelsestræf 2021 afholdes der i år et virtuelt fællesmøde for de pædagogiske ledere på Danske Gymnasiers medlemsskoler. Det finder sted fredag den 5. marts 2021 kl. 10-12 via Livestorm.

Programmet for mødet er:

Kl. 10:00: Velkomst og beretning fra PL-udvalget ved formand Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole

Kl. 10:15: Nyt fra Børne- og Undervisningsministeriet ved Jens Refslund Poulsen, kontorchef i Gymnasiekontoret i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og Trine Frederiksen, kontorchef i Center for Gymnasier, Erhvervs- og Voksenuddannelser

Kl. 11:15: Nyt fra Danske Gymnasiers bestyrelse ved næstformand Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium

Kl. 11:30: Offentliggørelse af valgresultater ved Anne-Mette Krejberg, formand for PL-udvalget

 

I år gennemføres valget til PL-udvalget via en digital afstemning. Man får adgang til afstemningen ved at tilmelde sig mødet den 5. marts, idet afstemningslinket udsendes til alle tilmeldte. Afstemningen gennemføres i perioden 12. februar-3. marts, og resultaterne offentliggøres på mødet
den 5. marts.

Tilmeldingsfristen er udløbet