Udfordringer i bekendtgørelse og læreplaner

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasier har udarbejdet høringssvar om udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og læreplaner. Der er bl.a. udfordringer med hf og matematik.

I et høringssvar kvitterer Danske Gymnasier for den regelforenkling, som følger af sammenskrivningen af de otte bekendtgørelser til en samlet bekendtgørelse for det gymnasiale område.

Danske Gymnasier vurderer dog, at der er en række områder, hvor læreplanerne ikke lever op til aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser. Det gælder bl.a. inden for områderne; prøveformer, tværfaglighed, det opdaterede dannelsesbegreb og hf.

Manglende hf-planer

Danske Gymnasier hilser det nye og professionsorienterede hf, som beskrevet i formålsparagraffen til hf, velkommen. Men man ”undrer sig over, at hverken aftalens intention eller formålsparagraffens ramme om et nyt hf med en tydelig profil er indfriet i læreplanerne.”

Samlæsning bliver svært

Endelig er der planlægningsmæssige udfordringer, som f.eks. stramninger for samlæsning af matematik. Danske Gymnasier mener, der er brug for et kvalitetsløft af matematik, men har svært ved at se, hvad der har gjort det nødvendigt at begrænse samlæsning af matematik. Danske Gymnasier ser heller ikke i matematikkommissionens anbefalinger en begrundelse for stramningen.

Læs hele høringssvaret fra Danske Gymnasier.