Holdning til eud på almene gymnasier

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers anbefalinger til udbud af eud på almene gymnasier

 

Det er en ambition for Danske Gymnasier, at der i en fremtid med faldende ungdomsårgange fortsat er et godt og bredt udbud af ungdomsuddannelser til alle unge i hele landet. Det kræver fleksible regler for udbud af ungdomsuddannelser.

 

Allerede nu er der gode, konkrete erfaringer med erhvervsrettede uddannelser udbudt af almen gymnasiale institutioner. Eksempelvis kan nævnes gymnasierne i Struer, Lemvig, Nyborg og Ribe.

 

Nærhed

Særligt nærhed betyder noget for unge, når de vælger ungdomsuddannelse. En fremskrivning fra Danske Regioner viser, at mere end 5.000 unge vil få mindst halvanden times transporttid til og fra deres ungdomsuddannelse frem mod 2030 og mere end 3.000 unge vil få mindst to timers transporttid. Hertil kommer, at risikoen for frafald stiger i takt med længere transporttid.

 

For at fremtidssikre et geografisk bredt udbud af ungdomsuddannelser er det afgørende, at vi gør noget for at modvirke, at udbud af ungdomsuddannelser lukker. En løsning herpå er at gøre det muligt for almene gymnasier at udbyde hhx, htx og eud, da de almene gymnasier har langt den bredeste geografiske spredning.

 

Behovstyret udbud

Det er helt afgørende, at udbuddet af ungdomsuddannelser imødekommer de unges og virksomhedernes behov. Derfor skal erhvervsrettede uddannelser heller ikke udbydes på stx alle steder i landet. Der skal alene udbydes de uddannelser, der lokalt vurderes at være behov for med respekt for de erhvervsrettede udbud, der allerede eksisterer.

 

Rekruttering, omvalg og fastholdelse

Gymnasierne har mange års erfaringer med fastholdelsesarbejdet og er rigtig gode til at begrænse frafald. Frafaldsprocenten på GF1 og GF2 var på Struer Statsgymnasium 17 pct. i 2018, hvilket er betragteligt under landsgennemsnittet. Ifølge Undervisningsministeriet fuldfører 85 pct. af eleverne på stx mod 53 pct. på eud.

 

Erfaringer fra nuværende stx-skoler med eud-udbud viser tilmed, at nogle gymnasieelever vælger at skifte fra gymnasiet til eud, fordi et skifte til en anden klasse er lettere end et skifte til en anden skole. At skiftet er lettere betyder, at færre unge ryger helt ud af systemet eller må gå et år om.

 

Faciliteter og samarbejde

Det er naturligvis en forudsætning, at værkstedsfaciliteter og undervisningslokaler til erhvervsrettede uddannelser er i orden. Det samme gælder behovet for lærerkompetencer, der skal afspejle, at vi ikke går på kompromis med kvaliteten af uddannelserne. Et attraktivt studiemiljø er i det hele taget utrolig vigtigt for søgningen og fastholdelsen af eleverne, og her har gymnasierne gode muligheder for at få flere unge til at søge eud.

Decentrale GF1- og GF2-forløb med gode hovedforløbsaftaler virker som tragter for at få alle, der interesserer sig for eud, til at vælge det. Derfor er det også helt afgørende, at udbud af erhvervsrettede uddannelser på gymnasier sker i tæt samarbejde med erhvervsskoler.

 

Studiemiljø

At kombinere erhvervsrettede uddannelser med almen gymnasiale vil skabe en forbindelse mellem hånd og ånd, som rigtig ofte efterspørges. Det er sundt for unge at komme i selskab med forskellige andre unge, uanset om man kan noget med hænderne, med hovedet eller med begge dele.

 

Fremtidssikre ungdomsuddannelser

I kraft af gymnasiernes geografiske spredning, fastholdelseserfaringer og de stærke studie- og ungdomsmiljøer kan institutionerne levere det lokale eud-udbud, der kan være afgørende for, at de unge overhovedet vælger og gennemfører GF1- og GF2-forløb.

 

28 pct. af Danske Gymnasiers medlemmer er interesserede i at udbyde erhvervsrettet uddannelse. Medlemmerne angiver i analysen som den primære begrundelse, at de gerne vil udvide og forbedre uddannelsestilbuddet til de unge i deres lokalområde.

 

At udvide udbudsretten handler altså ikke om, at almene gymnasier vil være bedre til at løse undervisningsopgaven end erhvervsskolerne. Det handler alene om at fremtidssikre bæredygtige ungdomsuddannelser i hele landet.

 

Du kan downloade policypapiret her.