Ud med overflødige regler

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Skoler kan nu melde ind med forslag om regler og dokumentationskrav, som de ønsker afskaffet. Det skal ske direkte til Undervisningsministeriet.

En ny undersøgelse, foretaget af foretaget af tænketanken DEA og analysebureauet Pluss Leadership, viser, at blandt 436 rektorer og bestyrelsesformand fra landets ungdomsuddannelser, mener hele 42 pct., at de ”slet ikke eller i mindre grad” har et passende ledelsesrum.

Regler og dokumentationskrav er noget, som begrænser ledelsesrummet, viser undersøgelsen. Derfor hilser Danske Gymnasier det velkomment, at skoleledere nu kan melde direkte ind til Undervisningsministeriet om besværlige regler, som gør mere skade end gavn ude på skolerne.

Sådan gør man

uvm.dk er der derfor henvist til, hvordan man griber det an, og som ministeriet skriver: ”Alle saglige forslag til, hvordan regler kan forenkles, vil blive behandlet seriøst. Og hvis det vurderes muligt og fornuftigt vil der bliver taget initiativ til at gennemføre forslagene. ”

Initiativet er en del af regeringens kampagne ”Meld en regel”, hvor både borgere, virksomheder og organisationer søges inddraget i regelforenklingsarbejdet i ministerierne. Målet med kampagnen er ifølge innovationsminister Sophie Løhde ”at fjerne noget af alt det bureaukrati, der er blevet bygget op gennem årene i den offentlige sektor. ”

Kampagnen løber fra 1. oktober 2017 til 1. februar 2018.

/fgb


Læs mere her

og her