Syv anbefalinger til et digitalt gymnasium

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasier benyttede Folkemødet 2017 til at præsentere syv anbefalinger til, hvordan unge i det almene gymnasium bliver klædt på til en digital fremtid. Bl.a. skal informatik gøres obligatorisk, og alle gymnasier skal udvikle forpligtende digitaliseringsstrategier.

I en ny folder præsenterer Danske Gymnasier nu syv anbefalinger, som skal gøre nutidens unge bedre rustede til en digital fremtid.

Læs anbefalingerne her:


Giv alle unge en digital fremtid

De unges kompetencer skal matche samfundets behov i en virkelighed, hvor digitalisering og teknologi åbner for nye muligheder og stiller os over for nye udfordringer. En af de væsentligste forudsætninger for at kunne gribe potentialet, og en del af svaret på de store fremtidige udfordringer, er at sikre nutidens unge stærk digital dannelse.

7 Anbefalinger:

Eleverne skal sikres digitale skaberkompetencer, de skal arbejde med innovation, designtænkning og produktionsteknologier
Eleverne skal gøres i stand til at producere digitale produkter af høj kvalitet. I det skabende felt møder eleverne også designtænkning og konfronteres med digital produktion.

Informatik skal gøres obligatorisk på det almene gymnasium og de digitale kompetencer skal styrkes i alle fag
Informatikfaget skal udvikles yderligere og indføres som obligatorisk fag. Samtidig skal elevernes digitale kompetencer anvendes og udvikles inden for hvert af de øvrige fag.

Lærernes digitale kompetencer skal styrkes gennem målrettet efteruddannelse
Lærerne skal efteruddannes med fokus på de digitale kompetencer, som er relevante for deres fag. Nye læreres digitale kompetencer skal styrkes i kandidatuddannelserne på universitetet og i pædagogikum.

Internet og digitale hjælpemidler skal anvendes i undervisning og ved eksamen. Nye muligheder for snyd skal imødegås
Eleverne skal anvende teknologi og internet som en integreret del af hverdagen og under eksamen. Der skal være klare sanktioner ved snyd, og centrale tekniske løsninger skal begrænse mulighederne for snyd ved eksamen.

Gymnasierne skal udvikle forpligtende digitaliseringsstrategier
Et forpligtende fokus på digitalisering på alle gymnasier vil være med til at løfte dagsordenen.

Ved udmøntning af bl.a. forsøgs- og udviklingsmidler (FoU) skal digitaliseringen på de almene gymnasier prioriteres
Nye initiativer skal udvikles og evalueres på baggrund af evidens.

Der skal sættes ind med ledelsesudvikling, der sikrer, at ledelserne er rustet til ledelse af den digitale organisation
En målrettet indsats for efteruddannelse af ledelserne skal sikre bedst mulige rammer for undervisningen gennem moderne og tidssvarendestyring og organisering.

 

To-procents besparelserne på ungdomsuddannelsesområdet skal tilbageføres til en målrettet indsats for styrket digitalisering

Behovet for at gøre en indsats for at styrke de digitale kompetencer hos de unge på gymnasierne forudsætter  midler til efteruddannelse af lærere, til moderne og tidssvarende læremidler og udstyr (f.eks. til etablering af makerspaces), til ledelsesudvikling, forsøg og udvikling.