Studenterne gennem livet

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Samlet set gennemfører næsten alle studenter fra de almengymnasiale ungdomsuddannelser (stx og hf) en erhvervskompetencegivende uddannelse i løbet af livet.

Af de 92 pct. af stx- og hf-studenterne, som videreuddanner sig, tager 44 pct. en universitetsuddannelse. 34 pct. tager en mellemlang videregående uddannelse såsom en professionsbachelor, mens 11 pct. tager en kort videregående uddannelse, og hver tiende tager en erhvervsfaglig uddannelse.

Men selv de 8 pct. af stx- og hf-studenterne, der ikke efterfølgende tager en erhvervskompetencegivende uddannelse, klarer sig godt målt på, at ledigheden er lav.