Stor fejl at få snydere forhindrer netadgang

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Snyd skal bekæmpes konsekvent. Men 118 tilfælde af snyd retfærdiggør ikke ændrede prøveformer for den samlede gymnasieungdom.

Antallet af unge, der snyder ved eksamen bliver tilsyneladende mindre og mindre. danskegymnasier.dk kunne for nylig præsentere tal fra Undervisningsministeriet, som viste, at man havde mistanke om snyderi ved 229 af de i alt 228.000 skriftlige eksamener– hvilket svarer til bare én promille.

Nu viser en ny undersøgelse om snyd ved prøver på gymnasiale uddannelsesinstitutioner imidlertid, at det faktiske tal ligger pænt under. Undersøgelsen, som er bestilt af Undervisningsministeriet, viser, at der i skoleåret 2015/2016 har været 118 tilfælde af snyd ved prøverne. Der er tale om 19 tilfælde af snyd ved mundtlige prøver og 99 tilfælde af snyd ved skriftlige prøver, hedder det i undersøgelsen.

Skrappe sanktioner, men…

Undersøgelsen kommer efter undervisningsminister Merete Riisagers beslutning om at begrænse adgangen til nettet som fagligt hjælpemiddel ved eksamen. I den forbindelse har både Danske Gymnasier og forskere været fremme med, at det er en dårlig ide, fordi der bør være sammenhæng mellem de metoder og digitale værktøjer, man benytter i undervisningen og brugen af dem ved prøverne.

Danske Gymnasier har slået til lyd for skrappe sanktioner ved snyd, herunder at man skal kunne bortvise en elev ved snyd under en eksamen, men samtidig peger formand Anne-Birgitte Rasmussen på, at antallet af eksempler på snyd ikke berettiger ministerens reaktion.

– 118 tilfælde af snyd retfærdiggør bestemt ikke, at man går ind og ændrer prøveformen, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

Forkert vej

I undersøgelsen hedder det bl.a., at snyd i 56 pct. af tilfældene er foregået ved hjælp af den internetforbindelse, som skolen har stillet til rådighed under prøven. Resten af snydet kan eksempelvis have foregået ved at smugle mobiltelefoner med ind. Snyderiet er altså foregået udenom de lovlige hjælpemidler.

– Det viser blot endnu tydeligere, at det er en forkert vej at gå at ændre prøveformen af den grund, understreger Anne-Birgitte Rasmussen.

Den nye undersøgelse er ifølge ministeriet bestilt før, ministerens udmelding om de nye eksamensregler. 221 ud af 224 institutioner har deltaget i undersøgelsen, som er udført af konsulenthuset Devoteam.

/fgb

Læs mere her