Sprogmangler i tal

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

At få sprogfagene til at blomstre kræver bl.a. flere sproglærere og et godt udbud af fag hele vejen op gennem uddannelsessystemet.

Lærere til folkeskolen

I perioden 2013-2017 begyndte 371 studerende at læse tysk på en professionshøjskole, hvilket svarer til 1,7 pct. af de i alt 22. 368 studerende. Antallet af tyskstuderende lød i skoleåret 2016/17 på 99 studerende.

Til sammenligning påbegyndte 3.079 studerende engelsk i samme periode – det betyder godt otte gange så mange engelskstuderende som tyskstuderende.

Gennemsnitligt er der godt ti studerende, der hvert år begynder på fransk. I skoleåret 2016-17 startede syv på fransk.

Lærere til gymnasiet

I 2007 blev der uddannet 53 cand. mag. med hovedfag i fransk mod blot 11 i 2015. I spansk er tallet gået fra 49 til 29 og i tysk er det gået tilbage fra 42 kandidater i 2007 til 25 i 2015.

Sprog regionalt

I hovedstaden har 28 pct. af afgangseleverne i 2015 i 9. klasse haft fransk på skoleskemaet mod to pct. af eleverne fra Nordjylland og en pct. de syddanske elever. Omvendt har 88 pct. de nordjyske elever tysk, mens det tilsvarende tal for andelen af eleverne fra hovedstadsområdet ligger på 64 pct.

Kilder: Danske Professionshøjskoler, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet, databanken.