Skolestørrelser og elevbestand

Skolestørrelse

Der er en del variation i, hvor mange elever der går på de respektive stx- og hf-institutioner. Særligt størrelsen på stx-institutionerne varierer meget. I 2020 var det kun 6,6% institutioner, der havde 200 stx-elever eller derunder, og 14,4% af institutionerne havde over 1.000 stx-elever.

Variationen er mindre blandt hf-institutionerne. Der er generelt færre hf-elever, og 52,7% af skolerne, der udbyder hf, har mellem 50 og 150 hf-elever.

Elevbestand

Over en 6-årig periode (2013-2020) har antallet af unge, der er i gang med en stx-uddannelse, ligget nogenlunde konstant på landsplan. I samme periode har hf-uddannelsen oplevet en lille stigning på 1.340 elever svarende til 7,8%

Nedenstående figurer viser udviklingen i bestanden for henholdsvis stx og hf fordelt på regioner.

Læs mere om udviklingen i elevbestanden her: https://www.danskegymnasier.dk/elevgrundlag/