Skader for 1,8 mia. kr.

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Mens de ansvarlige politikere rundbarberer budgetterne til landets ungdomsuddannelser, advarer Danske Gymnasier mod konsekvenserne. P.t. lyder regningen til gymnasierne på 1,8 mia. kr.

Hvis det står til regeringen, skal gymnasierne spare 1,8 mia. kr. frem til 2021. Det er forslaget til Finanslov 2018, som med kravet om årlige besparelser på to pct. frem til 2021 cementerer skolevejen med besparelser.

Besparelserne på to pct. – det såkaldte omprioriteringsbidrag – blev sat i søen i 2016. At lade det løbe helt til 2021 er en farlig vej at gå, for det udhuler skolernes økonomi, påpeger formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier:

– Når man på den måde bevidstløst fortsætter med at rundbarbere gymnasieskolernes budgetter med to procent om året – selv i opgangstider – risikerer man at skære så dybt, at uddannelsessystemet tager varig skade og dermed begrænser unges mulighed for videreuddannelse, advarer hun de ansvarlige politikere.

En farlig fase

Gymnasierne har ifølge Anne-Birgitte Rasmussen allerede, inden omprioriteringsbidraget blev en realitet, sparet det, man kunne på administration i form af at købe smartere ind og spare på el og vand etc.

– Nu er vi inde i en fase, hvor det handler om, at vores dygtige lærere skal undervise flere elever. Og selvom man afvikler dele af undervisningen på mere effektiv måde end i dag, kan det ikke undgås, at det i sidste ende går ud over kvaliteten af undervisningen. Lærerne vil simpelthen få mindre tid sammen med eleverne. Når vi samtidig skal føre gymnasiereformen ud i livet, vil de årlige besparelser på to pct. betyde, at vi står overfor et sisyfosarbejde, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

/fgb