Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal styrke naturvidenskab i stx. Arbejdsgruppen skal bidrage med forslag til indsatser, der sikrer, at det almene gymnasium fastholder sin position som naturlig leverandør af naturvidenskabelige studenter til de videregående uddannelser.

Arbejdsgruppen består af 4-6 medlemmer. Der er 1 plads pr. region samt 1 plads til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Jette Rygaard, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF (Formand)

Jette Nørgaard, uddannelsesleder på Rosborg Gymnasium

Thomas Jørgensen, rektor på Borupgaard Gymnasium

Hanne Hautop, rektor på Rosborg Gymnasium

Claus Niller Nielsen, rektor på Roskilde Katedralskole

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Camilla Huniche