Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe, der skal bidrage med strategier der imødekommer kommende mangel på sproglærere i fagene tysk og fransk.

Arbejdsgruppen består af 4-6 medlemmer. Der er 1 plads pr. region samt 1 plads til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Jette Rygaard, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF (Formand)

Lone Eibye Mikkelsen, rektor på Aarhus Katedralskole

Ivar Ørnby, uddannelsesdirektør på KNORD

Lotte Büchert, rektor på Slagelse Gymnasium

Elsebeth Austin, rektor på Hjørring Gymnasium

Sofie Paludan, pædagogisk leder på Rødovre Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Birgitte Vestermark

Kommissorium – godkendt på bestyrelsesmøde den 2. maj 2018

Baggrund

Hvorfor nedsættes arbejdsgruppen?

Antallet af oprettede studieretninger med sprog i gymnasiet er i kraftig tilbagegang og første forløb af elevernes valg af studieretning efter reformen ser ikke ud til at ændre på dette.

Herudover er der i erhvervslivet en stor efterspørgsel efter elever med sprogkundskaber – og fremskrivninger forudsiger, at der fremadrettet ikke vil blive uddannet et tilstrækkeligt antal sproglærere.

Formål

Hvad er formålet med arbejdsgruppen?
Hvordan er formålet afgrænset – eksempelvis til øvrige arbejdsgrupper?
Hvem er målgruppen for arbejdsgruppens arbejde?

Sproggruppens opgave er at sætte fokus på sprogfagene i gymnasiet for at sikre, at der fremadrettet uddannes et tilstrækkeligt antal elever med sprogkundskaber til at tilgodese både erhvervslivets behov og efterspørgslen på sproglærere.

Gruppens arbejde fokuserer på at

  • bidrage til at øge elevernes interesse for sprogfagene og skabe mere dynamik i sprogundervisningen.
  • gøre politikerne opmærksomme på problemet (som ikke kan løftes af gymnasierne alene)
  • påvirke hvilke incitamenter ministeriet indfører for at få flere elever til at vælge flere fremmedsprog
  • bidrage til udviklingen af lokale (kommunale) sprogstrategier og at holde et vågent øje med om den nationale sprogstrategi bliver implementeret

Dermed er formålet med gruppens arbejde dels politisk dels praktisk. På den ene side ønsker man at sikre en fornuftig politisk indsats på sprogområdet – blandt andet ved at facilitere kommunale sprogstrategier – og på den anden side at hjælpe skolerne til at gøre sprogfagene mere søgte.

Denne gruppes arbejdsområde vurderes ikke at skulle afgrænses til andre af DG’s arbejdsgrupper.

Målgruppen for sproggruppens indsats er, baseret på ovenstående, både politikerne, sektoren som helhed, de enkelte gymnasier, lærere og til dels elever.