Problemet er ikke fake news

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Med en konflikt opstår også et behov for en konstruktiv løsning. Journalistikken skal bevæge sig i en ny retning, mener Ulrik Haagerup.

Den dårlige nyhed er, at sensationspræget, konfliktfyldt journalistik trives. Den gode nyhed er, at nogle arbejder på at gøre den mere konstruktiv og løsningsorienteret.

Til sidstnævnte gruppe hører direktøren for det nystartede Constructive Institute i Århus, journalist Ulrik Haagerup, der også er tidligere nyhedsdirektør i DR.

– Når vi kalder os Constructive Institute ligger der i navnet et opgør med måden, nyhedsmedier ser verden på. Journalister filtrerer virkeligheden for folk, og det gør vi på baggrund af, hvad vi synes er en såkaldt god historie. Men den gode historie er som regel en dårlig historie, og vi vinkler på det, som er konfliktfyldt og dramatisk. Problemet med det er, at vi skævvrider virkeligheden. Problemet i vores demokratier er jo ikke fake news – en løgn. Problemet er nyhederne i sig selv – at vi kommer til at fremstille verden som værre, end den i virkeligheden er, forklarer Ulrik Haagerup.

For Ulrik Haagerup handler det derfor om, at journalister får sig et nyt mindset, hvor de ikke alene kigger på problemer, men også på løsninger på problemerne. Journalisterne skal altså stadig afdække skandalen, men de skal også se på, hvordan man kommer videre.

Et retvisende billede

– Journalistisk skal handle om at give folk et retvisende billede af virkeligheden, siger han og tilbyder et eksempel på, når det ikke lykkes:

– Hvis vi kun fremstiller unge gymnasieelever som nogle, der drikker hjernen ud i Dyrehaven, så er det jo billedet, folk får af gymnasieelever. Men hvis det retvisende billede rent faktisk er, at unge drikker mindre, end de gjorde engang, får folk det jo ikke at vide, for så synes vi ikke, det er en god historie, siger han.

Tilliden skal genskabes

Ulrik Haagerup erkender, at det bliver svært at ændre journalisternes mindset fra den ene dag til den anden.

– Det gør det bestemt. Men det er det, som er hele formålet med det, vi gør på instituttet, siger han.

Efter hans mening er det også problematisk, når millioner af mennesker verden over står af nyhedsstrømmen.

– Når vi ikke får viden om andre end os selv; når vi vender ryggen til udfordringerne for fællesskabet og nøjes med at indtage tomme indholdskalorier for at slå tiden ihjel, bliver vi et samfund af mentalt fejlernærede. At være velorienteret er afgørende for demokratiet. Apati og frygt er Roundup for konstruktive offentlige samtaler om mulige løsninger for et bedre i morgen, siger han og fortsætter:

– Vi skal genskabe tilliden til journalistik – ikke blot af hensyn til en økonomisk presset mediebranche, men af hensyn til os allesammen og til den demokratiske samtale i samfundet. For det er gift for demokratiet, hvis der ikke er tillid til journalistik, siger han.

Vil lave ny nyhedskultur

Direktøren har sat sig et præcist og ambitiøst mål:

– Vores mission er, at vi vil ændre den globale nyhedskultur på fem år, siger Ulrik Haagerup.

Dels er det perioden, som instituttets bevilling foreløbig løber. Dels er det et spørgsmål om, at nyhedsbranchen skal have en øjeblikkelig vitaminindsprøjtning.

– Den er så presset af mangel på troværdighed, mangel på finansieringsmodeller, på ideologiske diskussioner om, hvorvidt man skal have public service, og på om markedet kan klare det selv – og det kan markedet ikke. Det er på høje tid, vi justerer kursen, siger Ulrik Haagerup.

Konkrete løsninger

Instituttet peger selv på løsninger:

  • Ny viden; hvor man igangsætter og samarbejder om forskningsprojekter
  • Nyt undervisningsmateriale; både til gymnasielever og fremtidige journalister
  • Ny pris til konstruktiv journalistik, som allerede er uddelt første gang
  • Nye Fellows; der er talentfulde journalister, som på instituttet dygtiggør sig i at fortælle løsningsorienterede historier
  • Nye journalistiske koncepter til mediebranchen.

Når det gælder ideen om nye journalistiske koncepter, peger Ulrik Hagerup på, at det ikke kun behøver være i underholdningsbranchen, man rejser rundt i verden med koncepter som vild med dans og x-factor til et massepublikum.

– Hvorfor gør vi det ikke også, når det gælder seriøse emner, vi skal debattere i samfundet, spørger han?

Endelig peger Ulrik Hagerup på, at gymnasieelever også skal have justeret deres viden om journalistik og den måde, nyhedsmedierne fungerer på. Man lærer om gængse nyhedskriterier som f.eks. aktualitet, væsentlighed, identifikation og konflikt. Men der er for meget fokus på det konfliktfyldte, mener han.

– Det er ikke journalistikkens kerne at være kritisk. Kernen er at lave historier, som folk bliver klogere af, så de selv kan tage stilling til tingene. Og for at kunne gøre det, skal man være kritisk. Det er et middel, ikke et mål, siger han.

Konstruktivt indslag på årsmøde

Deltagere ved Danske Gymnasiers Årsmøde 2017 kan møde direktør Ulrik Haagerup til en konstruktiv snak om journalistik den 23. november i Nyborg – ugen efter udkommer hans nye bog Constructive News.

/fgb


Om Constructive Institute

Constructive Institute er et uafhængigt journalistisk institut placeret på Aarhus Universitet, som skal medvirke til at genskabe tilliden til nyhedsjournalistikken ved at udbrede kendskabet til konstruktiv journalistik både i Danmark og i udlandet. Constructive Institute slog dørene op 1. september i år.

Instituttets opgave er bl.a. at efteruddanne talentfulde danske og udenlandske journalister i konstruktiv journalistik i form af såkaldte fellowships. Initiativet er en pendant til de amerikanske fellowships på universiteterne Stanford og Harvard.

Læs mere om instituttet