Bestyrelsen har nedsat pædagogisk arbejdsgruppe med henblik på at styrke forståelsen af, hvordan de almengymnasiale uddannelser arbejder med almendannelse. Arbejdsgruppen opgave er bl.a. at eksemplificere, hvordan ledelsen udlever og praktiserer almendannelse på skolerne, og bidrage til, hvordan lærere og elever kan aktualisere almendannelse i og på tværs af fagene.

Udvalget består af 8-12 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1-2 pladser pr. region samt 2 pladser til PL.

UDVALGETS MEDLEMMER

Søren Hindsholm, rektor på Nørresundby Gymnasium & HF (Formand)

Henrik Boberg Bæch, rektor på Espergærde Gymnasium og HF

Flemming Steen Jensen, rektor på Horsens Statsskole

Mette Kynemund, rektor på Virum Gymnasium

Anders Krogsøe, rektor på Frederiksborg Gymnasium

Søren Christensen, rektor på Thisted Gymnasium – STX & HF

Lars Amdisen Bossen, rektor på Vejen Gymnasium og HF

Mette Trangbæk Hammer, rektor på Greve Gymnasium

Thorbjørn Lind, uddannelsesleder på Aalborghus Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Camille Huniche