I det almene gymnasium kan du tage en treårig stx eller en toårig hf. Der er også nogle gymnasier, som har den internationale uddannelse IB (International Baccalaureate). Der findes to andre gymnasiale uddannelser. Det er de erhvervsgymnasiale uddannelser, der deles op i den merkantile studentereksamen (hhx) og den tekniske studentereksamen (htx).

Der blev i 2016 vedtaget en ny gymnasiereform, som trådte i kraft august 2017. Elever, der startede i gymnasiet før 2017 er fortsat på den gamle ordning.

Stx

Stx er en almendannede og studieforberedende uddannelse. Det betyder, at du i løbet af de tre år, du går i gymnasiet, får et bredt kendskab til forskellige emner – for eksempel sprog, naturvidenskab og samfundsforhold – og at du bliver fagligt forberedt til at tage en videregående uddannelse.
Det tager tre år at tage en studentereksamen. De første tre måneder er et grundforløb, hvor du bliver introduceret til nogle af de centrale fag og arbejdsmetoder i gymnasiet, og hvor du bliver præsenteret for de studieretninger og fag, du kan vælge i det almene gymnasium. Du vil derfor møde helt nye fag som Almen Sprogforståelse (AP) og Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV). Fælles for de to fag er, at de har en tværfaglig og mere metodisk tilgang til undervisning.

Efter grundforløbet skal du vælge din studieretning og du kommer herefter i en studieretningsklasse, som du skal være i resten af din gymnasietid.

Studieretningsgymnasiet
Fagene i gymnasiet er grupperet i studieretninger. Du vælger studieretning efter grundforløbet, det vil sige omkring efterårsferien i 1.g.
En studieretning er en pakke af fag, typisk 2 fag, som har en faglig profil og er målrettet mod et eller flere fagområder. Studieretningerne er samlet i fire hovedområder: ”Naturvidenskab”, ”Samfundsvidenskab”, ”Sprog” og ”Kunst”. Der vil som udgangspunkt indgå to centralt fastlagte fag på A-niveau eller et fag på A-niveau og et fag på B-niveau i hver studieretning. Studieretningsfagene vil sammen med elevens valgfag og de obligatoriske fag udgøre elevens studieretningsforløb.
Læs mere om studieretninger og fag på stx på Undervisningsministeriets hjemmeside

Hvad kan jeg bruge en studentereksamen til?
Som udgangspunkt er en studentereksamen adgangsgivende til alle videregående uddannelser, som ikke har særlige optagelseskrav i form af fx optagelsesprøver. Med en stx kan du komme direkte ind på alle lange og mellemlange videregående uddannelser. Du skal dog være opmærksom på, at der kan være krav om, at du i gymnasiet skal have haft bestemte fag på bestemte niveauer, for at komme ind på bestemte uddannelser. Det gælder særligt de sproglige og de naturvidenskabelige lange videregående uddannelser.
Hvis du allerede ved, hvad du vil efter gymnasiet, er det en god ide at vælge en studieretning, som giver dig direkte adgang til videregående uddannelse – læs mere om adgangskrav og uddannelsesmuligheder på Uddannelsesguiden.

Hf

Hf står for højere forberedelseseksamen. Det er en toårig gymnasial uddannelse, som du kan tage efter 9. eller 10. klasse.

Den toårige uddannelse til hf-eksamen er målrettet erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser, men hvis du tager en overbygning, kan du også søge ind på længerevarende videregående uddannelser. Du får en overbygningen ved at vælge ekstra fag på 2. år eller ved at supplere med enkelte fag, når du er færdig med din hf.

Først år på hf består af en bred fagrække med både naturvidenskabelige, sproglige og samfundsfaglige fag. Du skal have enten idræt eller et kunstneriske fag. På andet år målretter du din hf ved at vælge en fagpakke med normalt to fag, der er målrettet et fagområde, som for eksempel naturvidenskab, pædagogik, sundhed eller lignende. Da du først vælger din fagpakke på andet år, har du mulighed for at lære fagene at kende, inden du træffe de endelige valg. Udover fagpakken kan du vælge valgfag undervejs.

Uddannelsen er en almen gymnasial uddannelse, der er praksis- og professionsorienteret. Det betyder, at du på hf arbejder med projekt- og praktikforløb og at undervisningen er mere rettet mod anvendelse end på den treårige studentereksamen.

Læs mere om hf-uddannelse på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Vælg de relevante fag
Mange hf’ere bruger uddannelsen til at tage en mellemlang videregående uddannelse – men du kan også tage en lang videregående uddannelse, hvis du tager en overbygning enten undervejs i din hf eller efterfølgende. Det tager mindre end et halv år at tage en overbygning. Hvis du allerede nu ved, hvad du vil bruge din hf-eksamen til, skal du være opmærksom på at vælge de rette valgfag på højt niveau. Særligt hvis du vil læse sprog eller naturfag på universitetet bagefter, kan der være særlige optagelseskrav – læs mere om adgangskrav og uddannelsesmuligheder på Uddannelsesguiden.

International Baccalaureate (IB)

International Baccalaureate (IB) er en 2-årig international gymnasial uddannelse. Uddannelsen foregår på engelsk, og IB-elever er derfor typisk unge danskere, der har boet i udlandet og gået på international skole – eller udlændinge, der bor i Danmark. IB giver adgang til videregående uddannelser.