Gymnasiets formål er at forberede unge til videregående uddannelser.

En gymnasial eksamen giver mulighed for at søge optagelse på en videregående uddannelse.

I Danmark er der fire forskellige gymnasiale uddannelser:

  • Stx (studentereksamen, det almene gymnasium),
  • Hhx (højere handelseksamen),
  • Htx (højere teknisk eksamen)
  • Hf (højere forberedelseseksamen)

Den højere forberedelseseksamen kan også tages som hf-enkeltfag.

Stx, hhx og htx varer tre år og optager unge, der har fuldført grundskolens niende klasse. Hf varer to år og optager personer, der har fuldført grundskolens tiende klasse.

Stx og hf-uddannelserne indeholder en bred fagrække inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Hhx-uddannelsen fokuserer på virksomheds- og samfundsøkonomiske fagområder i kombination med fremmedsprog og andre almene fag.Htx-uddannelsen fokuserer på teknologiske og naturvidenskabelige fagområder i kombination med almene fag.