Digitaliseringsudvalget består af repræsentanter fra foreningens medlemsskoler. Udvalget er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse. Digitaliseringsudvalget arbejder med foreningens strategiske it-indsats. både i forhold til fag, pædagogik og læring og indenfor områderne organisation, administration og økonomi.

Udvalgets medlemmer

Claus Niller Nielsen, rektor på Roskilde Katedralskole (formand)

Dorte Fristrup, rektor på Århus Statsgymnasium

Anne-Birgitte Rasmussen, rektor på Københavns åbne Gymnasium

Pia Sadolin, rektor på Brøndby Gymnasium

Gitte Vest Barkholt, rektor på Grindsted Gymnasium & HF

Martin Ingemann Hansen, rektor på Egaa Gymnasium

Niels Chrestensen Hviid, rektor på Rybners

Sigrid Egeskov Andersen, uddannelsesleder på Køge Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Simon Heidemann Eriksen

Danske Gymnasiers strategi for det almene gymnasium i den digitale tidsalder

Det almene gymnasium i den digitale tidsalder

Den teknologiske udvikling med digitaliseringen som hoveddrivkraft påvirker alle aspekter af vores samfund i disse år. Arbejdsmarkedet er under forandring, hvilket stiller nye krav og forventninger til medarbejdernes kompetencer, som skal reflekteres i uddannelsessystemet. Sociale relationer transformeres af sociale medier og udbredelsen af dataopsamling, Internet of Things (IoT) og Internet of Everything (IoE) aktualiserer behovet for en opdatering af dannelsesbegrebet til den digitale tidsalder. Globale udfordringer møder både individet og fællesskabet, og mange af disse udfordringer forstærkes af digitale elementer. Sidst, men ikke mindst øges kravene på de videregående uddannelse til studieparathed og effektivitet, som udfordrer studerendes digitale kompetencer. I Danske Gymnasiers strategi for det almene gymnasium i den digitale tidsalder, som blev præsenteret på Danske Gymnasiers årsmøde november 2016, gives et bud på, hvordan Danske Gymnasier forestiller sig, at der kan arbejdes med den strategiske udfordring, som såvel pædagogik, faglighed, didaktik og organisation sættes overfor med digitaliseringen. Strategien er struktureret under følgende overskrifter:

  • Elevkompetencer
  • Lærerkompetencer
  • Organisation
  • Læreplaner og eksamen
  • Læremidler og arbejdsformer

Læs hele strategien her