Danske Gymnasiers Censorudlignings-arbejdsgruppe består af ledere og administrative medarbejder fra Danske Gymnasiers medlemsskoler. Arbejdsgruppen er nedsat af Danske Gymnasiers bestyrelse og arbejdsgruppens opgave er, at udarbejde samt kvalificere modeller for censorudligning.

Medlemmer

Mette Stentoft, sekretær på Stenhus Gymnasium og HF

Jeppe Bergstedt, administrations- og økonomichef på Sct. Knuds Gymnasium

Svend F. Sørensen, inspektor på Støvring Gymnasium

Katja Elm, økonomi- og administrationschef på Roskilde Gymnasium

Rikke Slivsgaard, vicerektor på Gentofte Studenterkursus

Susanne Jensen Bredal, adm.- og økonomichef på VUC Vest

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Peter Bech Sørensen 

KOMMISSORIUM

Formål
Formålet med udvalgets arbejde er at udarbejde samt kvalificere modeller for censorudligningsordningen, som Gymnasiefællesskabet i Roskilde administrerer og drifter på vegne af 175 institutioner og tre lederforeninger.

Ordningen er en kollektiv løsning, der skal hvile i sig selv. Kun omkostninger, der er udført i overensstemmelse med ministeriets censurregler og som samtidig er omfattet af de aftalte principper, kan medtages i afregningen. Principperne for ordningen er godkendt af lederforeningen.

Opgaver
Censorudlignings-arbejdsgruppens arbejde består i løbende via mail og på de 1-3 årlige møder hos Gymnasiefællesskabet i Roskilde at:
udarbejde samt kvalificere modeller for censorudligning, herunder sikre klare retningslinjer for, hvad der tæller med og ikke tæller med i udligningen kvalitetssikre/godkende arbejdsbeskrivelser og systemhåndtering

Udvalgets sammensætning
Arbejdsgruppen består af ledere og administrative medarbejdere fra Danske Gymnasiers medlemsskoler og en repræsentant fra Danske Gymnasiers sekretariat.
Arbejdsgruppen er sammensat med en repræsentant fra hver region. Desuden er medlemmer fra både VUC, private gymnasier og offentlige almene gymnasier med forskellige studieadministrative systemer repræsenteret.