Digitale krænkelser

“Landsdækkende hjælp til digitale ofre”, var et projekt støttet af Rådet for Offerfonden i perioden fra 2017-2019. Projektet er i dag afsluttet, og Danske Gymnasier har fået overleveret projektets materiale, som kan findes på denne side. Projektet uddannede SSP-ansatte, studievejledere, ungevejledere og offerrådgivere med det mål at støtte ofre for digitale krænkelser med specielt fokus på deling af billeder og video uden samtykke.
Projektet blev etableret ved et samarbejde mellem konsulentfirmaet Koppelcom, SSP-konsulenterne (SSP-samrådet), offerrådgivere i Danmark (OID) og studievejledere ved ungdomsuddannelser, primært STX. Projektet er anbefalet af SSP-rådet i Danmark, Danske Gymnasier og Offerrådgivningen i Danmark (OID). Du kan downloade den afsluttende rapport om projektet her.

Der må gerne citeres fra alle artikler og downloades klip fra videoerne. I den forbindelse er det et krav at kreditere hjemmesiden digitaltoffer.dk med en reference. Digitaltoffer.dk har tidligere haft ansvar for formidlingen af projektet.

Hvad er en digital krænkelse?

Digitale krænkelser er en bred betegnelse for krænkelser, som kan være ulovlige, men ikke behøver at være det. Og som ofte finder sted på internettet eller på sociale medier. Når der er tale om digitale krænkelser, vil der hyppigt også være tale om et offer. De allerfleste ofre er yngre personer. Dette projekt beskæftiger sig med ofret.

Håndteringsmodellen

Håndteringsmodellen er en model, som anviser, hvordan skoler kan hjælpe ofre for en digital krænkelse og hvilke procedurer, som kan igangsættes.

Interaktivt teaterstykke om digitale krænkelser

Frivilligorganisationen Headspace har i samarbejde med Hamlet Scenen og Skorpeskolen i Ålsgårde udviklet et teater, hvor eleverne spiller med i forestillingen og bruger deres egne dybt købte erfaringer med sociale medier.

Sådan hjælper du et offer for digitalkrænkelse

Et offer for en digital sexkrænkelse vil ofte ret sent i forløb søge om hjælp fra voksne, forældre eller ressourcepersoner. Derfor er det vigtigt at være opsøgende, når man f.eks. som underviser eller ressourceperson færdes blandt de unge.

Eksempel på undervisning om digitale krænkelser

Undervisning om digitale sexkrænkelser kan handle om at lade eleverne skrive noveller og digte i faget dansk med et indhold, der handler om digitale sexkrænkelser i form af deling af billeder med et privat indhold uden samtykke.

Dom i "Umbrellasagen"

Den 11. januar 2019 tog Højesteretten stilling til skyldsspørgsmålet og strafudmåling i  en sag fra Landsretten fra den 8. maj 2018. Her blev en dengang 19-årig mand  idømt 40 dages betinget fængsel for at have delt et videomateriale med et pornografisk indhold. Sagen var principiel og en del af det omfattende sagskompleks under fællesbetegnelsen, Umbrellasagen.

Udviklingen i antal digitale krænkelser

I perioden fra 2016 til 2018 er der sket en markant stigning i antallet af sigtelser og anmeldelser af personer, der uberettiget videregiver meddelelser og billeder, der vedrører private forhold. I artiklen kan du læse mere om lovgivningen på området og udviklingen.

Unges oplevelser med digitale krænkelser

Her kan du læse om en fokusgruppeundersøgelse på Espergærde Gymnasium & HF, hvor du kan få indsigt i unge menneskers tanker om digitale krænkelser.

Konflikter om billeddeling kan løses ved mægling

Konflikter mellem unge, kan ofte løses igennem mægling. Der er i dag etableret muligheder for mægling i det offentlige, på skoler og ungdomsuddannelser og f.eks. i politiet. Målet er at løse eller bilægge konflikter og undgå en eskalering af en konflikt. Mægling kan medvirke til at løse problemer mellem parterne og undgå politianmeldelser og langvarige smertefulde konfliktforløb.