Danske Gymnasier er en forening for de almene gymnasier (stx) og 2–årige hf-kurser, som rådgiver gymnasierne og varetager sektorens uddannelsespolitiske interesser

Danske Gymnasier er interesseorganisation for de almene gymnasier og hf-kurser i Danmark. Det er foreningens opgave at varetage gymnasiesektorens interesser i forhold til lovgivere, myndigheder og sektorens øvrige interessenter. Målet er at sikre de almen gymnasiale uddannelser de bedst mulige rammevilkår, herunder at der er sammenhæng mellem finansiering og omkostningsniveau.

Danske Gymnasier understøtter endvidere gymnasieskolernes drift på en række centrale områder inden for personalejura, økonomi og HR.

Foreningen har en særlig opgave i at fastholde sammenhængskraften i sektoren og understøtte samarbejde på tværs af skolerne. Det er et selvstændigt mål for foreningen at fremme erfaringsspredning og i fællesskab at videreudvikle kvaliteten og relevansen af uddannelsesudbuddet såvel som en effektiv skoledrift.

Bestyrelsen sætter rammerne for foreningens arbejde, som primært udføres af sekretariatet.

Se foreningens vedtægter her.

Læs mere om Danske Gymnasiers visionære mål og strategi