Ny rapport fra konsulenthuset McKinsey er godt nyt for gymnasierne

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Digitalisering betyder, at behovet for veluddannet arbejdskraft vil stige, og på den baggrund opfordrer Danske Gymnasiers formand, Anne-Birgitte Rasmussen, regeringen til at feje besparelserne på ungdomsuddannelserne af bordet. Der er brug for investering i uddannelse – ikke besparelser, fastslår hun.

Digitalisering og automatisering vil skabe en halv million job i Danmark frem mod 2030. Sådan lyder budskabet i en ny rapport fra konsulenthuset McKinsey. Rapporten fortæller også, at brugen af robotter de kommende år vil vinde mere og mere frem i danske virksomheder.

Rapporten er den hidtil mest omfattende analyse af digitaliseringens indflydelse på det danske samfund. Den forudser, at robotter vil erstatte 470.000 job frem mod 2030, men samtidig vil de skabe 495.000 nye job – altså 25.000 ekstra job.

Samlet set vurderer McKinsey, at automatiseringen udløser et vækstpotentiale på 1,2 procentpoint om året i de kommende 13 år, og med en høj grad af digitalisering og et fleksibelt arbejdsmarked har Danmark et godt udgangspunkt for at vinde på digitaliseringsbølgen.

Uddannelse og efteruddannelse

Men udviklingen kommer ikke af sig selv.

Skal Danmark forløse det ekstremt høje potentiale og komme ud som en vinder i 2030, kræver det ifølge McKinseys danske direktør Kim Baroudy, at der investeres massivt i uddannelse og efteruddannelse af arbejdsstyrken.

– Gør vi ikke noget, mister vi konkurrenceevnen over tid, og det udløser som minimum faldende velstand og velfærd, siger han til Berlingske Business.

Budskabet falder i god jord hos formand Anne-Birgitte Rasmussen, Danske Gymnasier.

– Regeringen burde lytte til det her og fjerne de fortsatte besparelser på ungdomsuddannelserne på to pct. om året. Der er brug for investering i uddannelse – ikke besparelser, siger hun.

Gymnasiet sikrer fremtidens kompetencer

Rapporten ser også ud til at tale delvist imod regeringens hidtidige mantra om at flytte unge fra gymnasierne over på erhvervsuddannelserne.

Den fastslår godt nok, at 330.000 af de nye arbejdspladser vil komme som følge af produktivitetsstigninger i samfundet – blandt andet, fordi man med robotter kan producere mere, billigere og ad den vej vinde globale markedsandele.

Men de sidste 165.000 job, der skabes, er helt nye job for eksempel inden for cybersikkerhed og analyse af big data, men også jurister.

– Der vil ofte være tale om folk med en videregående uddannelse, som de er kommet ind på efter at have afsluttet gymnasiet, siger Anne-Birgitte Rasmussen og tilføjer:

– Digitaliseringen kræver fleksibilitet og omstillingsparathed, og det almene gymnasium udstyrer eleverne med en meget bred vifte af kompetencer, som gør, at de er hurtige til at tilpasse sig nye situationer og tilegne sig ny viden.

/biv