Ny klageinstans skal bekæmpe mobning

Elever og forældre får mulighed for indgive klager, hvis skolerne ikke overholder regler og tidsfrister i sager om mobning. Klageinstansen er tænkt som et ekstra redskab i kampen mod mobning, men fokus skal fortsat være på at forebygge, at mobning overhovedet foregår, og skolerne skal allerede inden 1. oktober udarbejde konkrete anti-mobbestrategier.

Et nyt skoleår er begyndt, og i år er det ikke bare gymnasierne, som slår dørene op for nye og gamle elever. Også en ny klageinstans for mobbe-ofre er blevet åbnet. Det skete officielt 1. august, og selv om bekendtgørelsen om den endnu ikke er endeligt på plads, så er den i princippet allerede åben for henvendelser fra elever, der føler sig udsat for mobning. Det er det uafhængige statslige videnscenter Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), der driver den nye klageinstans og for at hjælpe de enkelte gymnasier og hf-uddannelser godt i gang med at tilpasse sig den nye virkelighed, har DCUM lagt en række vejledninger ud på deres hjemmeside.

Frist 1. oktober

De enkelte skoler skal nemlig allerede inden 1. oktober have formuleret konkrete anti-mobbestrategier – også når det gælder digital mobning – og strategierne skal være offentliggjort på skolernes hjemmesider. Som en hjælp til det arbejde har DCUM udarbejdet en skabelon. Men det er ikke nok at have nedfældet nogle fine og fluffy ord om, at mobning ikke tolereres på skolen. De nye regler betyder nemlig, at uddannelsesinstitutionerne er forpligtet til at handle hurtigt og foretage en grundig undersøgelse, hvis der opstår tilfælde af mobning. I løbet af bare ti dage skal de være klar med en handlingsplan.

Råd og oplysning

DCUM står klar til at rådgive om de nye regler og om, hvordan skoler og medarbejdere kan lave gode forebyggende indsatser. Det kommer blandt andet til at ske gennem en række gå-hjem-møder i løbet af efteråret, men man kan også kontakte DCUM’s rådgivere direkte med konkrete sager, man ønsker hjælp til at løse. Håbet er, at de fleste problemer med mobning vil kunne løses ude på skolerne, og at de derfor slet ikke når frem til klageinstansen. Sammen med de nye regler i undervisningsmiljøloven er der også indført en ny tilsynsfunktion. Det betyder, at DCUM fremover skal føre tilsyn med, at reglerne bliver overholdt, men da der ikke er truffet beslutning om egentlige tilsynsbesøg foregår tilsynet udelukkende skriftligt.

/biv


Fakta – Klageproces

  • Ved mobning skal uddannelserne inden for 10 dage lave en handlingsplan. Skolen skal vurdere om der er behov for en akut indsats, og informere de berørte parter om handlingslanen.
  • Er skolens indsats utilstrækkelig kan eleven eller forældremyndighedsindehaveren klage til skolen.
  • I første omgang har skolens øverst ansvarlige ansvaret for at behandle klagen. I tilfælde af medhold vil skolen selv forsøge at løse konflikten. Er der ikke grundlag for fuldt medhold, sendes klagen videre til Klageinstans mod Mobning.
  • Får eleven medhold ved klageinstansen, kan der udstedes påbud, som skolen skal overholde. Formålet er fortsat, at problemet skal løses, så eleven har mulighed for at trives i sin skole.
  • En skole, der ikke overholder et påbud fra klageinstansen, vil kunne blive mødt med en sanktion i form af fx mistet statsligt tilskud eller påtaler fra Statsforvaltningen.

For yderligere inspiration se: Alle for én mod mobning på ungdomsuddannelserne