Nettet er uadskillelig del af eksamen

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

At begrænse adgangen til internettet ved skriftlige prøver i gymnasiet er en dårlig ide, lyder det fra centerleder Arne Kjær, Aarhus Universitet. Der er samråd om sagen i dag.

Svært med snyd

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) besluttede for nylig, at der fremover ikke skal være adgang til nettet som fagligt hjælpemiddel ved prøverne i gymnasiet. Bevæggrunden var, at der med hendes ord var ”åbnet en motorvej for snyd ved at indføre direkte adgang til internettet ved eksamen”.

Selvom det står ministeren frit for at begrænse brugen af internettet ved prøver, har hendes beslutning mødt modstand både i forligskredsen bag gymnasiereformen, organisationerne og blandt forskere.

Hænger ikke sammen

Arne Kjær, der er leder af Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier ved Aarhus Universitet, er således bekymret over ministerens udmelding og peger på, at eleverne får mest ud af det, hvis der er overensstemmelse mellem undervisningsformer og eksamensformer.

– Forskning viser, at der bør være sammenhæng mellem de metoder og digitale værktøjer, underviseren benytter i undervisningen og brugen af dem ved prøverne. Det fremmer elevernes læring, siger han.

Dyr jagt efter få snydere

Samme holdning finder man hos Danske Gymnasier, hvor formand Anne-Birgitte Rasmussen tillige mener, det er ”meget problematisk, at man vil stoppe internetadgangen for alle elever, bare fordi det er svært at stoppe de få, der snyder. ”

Skal man snyderiet til livs, skal det ifølge Arne Kjær ske i en kombination af tekniske løsninger og en revurdering af selve formålet med en given eksamen.

– Der har desuden altid været nogle, som har snydt til eksamen, så man skal også overveje, hvor mange ressourcer, man vil bruge på at finde de måske kun ganske få promiller, der snyder. Man skal sætte de ressourcer, man vil bruge på en løsning af problemet i perspektiv i forhold til problemets omfang, lyder rådet fra Arne Kjær.

Samråd

Ordførere fra Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har kaldt Merete Riisager i samråd i dag, tirsdag, for at høre ministerens holdning til kritikken.

/fgb