Mød Danske Gymnasier på Folkemødet 2018

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø og næstformand Jakob Thulesen Dahl deltager i uddannelsespolitiske debatter på Folkemødet.

Danske Gymnasier deltager for sjette gang i Folkemødet i Allinge på Bornholm, som i år holdes i dagene 14.-17. juni.

Danske Gymnasiers formand Birgitte Vedersø og næstformand Jakob Thulesen Dahl kan begge opleves i uddannelsespolitiske debatter om bl.a. et nyt uddannelsessystem og nye digitale kompetencer.

Det er ottende gang, der holdes folkemøde på Bornholm. Ifølge arrangørerne var der 100.000 gæster til folkemøde i 2017. Og de kunne besøge ca. 3.200 events.


Events med Danske Gymnasier:

Hvordan skal fremtidens ungdomsuddannelser se ud?

Torsdag den 14. juni kl. 16:15 – 17:15, G6 – Geelmuyden Kiese, Ydermolen.

Der bliver færre unge. For at sikre dem et bredt udbud af uddannelser i hele landet må vi tænke nyt. Samtidig skriger samfundet efter veluddannet arbejdskraft. Derfor må der gøres noget. Men hvad? I denne debat kaster vi boldene op i luften og forsøger at designe et helt nyt ungdomsuddannelsessystem.

Læs mere

Arrangør: Danske Gymnasier.

Verdens bedste digitalt uddannede – men hvordan?

Torsdag den 14. juni kl. 13:00 – 14:00, N3 – Grønbechs Hotel/Restaurant Vilhelm.

Regeringens strategi for digital vækst stiller krav om digitale kompetencer til alle. Men hvordan griber vi det an i praksis, når uddannelserne på samme tid skal spare og gennemføre reformer. Det er en udfordring for alle ungdomsuddannelser.

Læs mere

Arrangør: Danske Gymnasier og Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier.

Hvad f… skal vi med dannelse?

Lørdag den 16. juni 15:00 – 16:00, J7 – Professionshøjskolernes Strandbar, Kæmpestranden.

Har børn og unge brug for dannelse som grundsten i livet, eller klarer vi os fint uden? Eller har vi tværtimod mere end nogensinde før brug for dannelse, når digitalisering, automatisering og stadigt mere hastige forandringer præger vores tilværelse?

Læs mere

Arrangør: Danske Professionshøjskoler og Danske Gymnasier.