Mistanke om snyd er blæst helt ud af proportion

En stikprøve blandt eksamensvagter, som Epinion har lavet for Undervisningsministeriet, viser bl.a., at disse har mistanke om, at der forekommer mere snyd ved de skriftlige prøver, end der bliver opdaget. Spinkel undersøgelse, mener Danske Gymnasier. Overordnet foregår eksamensafviklingen meget seriøst.

En undersøgelse, som handler om eksamensvagter og prøveansvarliges mistanke om snyd i gymnasiet og folkeskolen viser bl.a., at 57 pct. af eksamensansvarlige vurderer, at under 0-3 pct. af eleverne snyder til skriftlige prøver i gymnasiet. Gennemsnitligt vurderer de eksamensansvarlige, at 3,2 pct. snyder.

Hos Danske Gymnasier peger formand Birgitte Vedersø på, at det på den baggrund står klart, at eksamensafviklingen i gymnasiet foregår på en ansvarlig og seriøs facon.

– Der gribes ind ved langt flere mistanker om snyd end påvist snyd. Eksamen skal være pålidelig og troværdig, og tallene viser, at det sikrer skolerne på bedste vis – både gennem eksamensansvarlige, vagter og censorer, siger hun.

Substantielt eller substansløst

Til Berlingske siger undervisningsminister Merete Riisager (LA) bl.a.:

– Det er i sagens natur svært at klarlægge præcist, hvor mange der snyder. Men det er i hvert fald ikke kun en promille. Det er en substantiel del af eleverne.

Men når det i undersøgelsen hedder, at de eksamensansvarlige vurderer, at 3,2 pct. snyder, så er der alene tale om 43 pct. af de blot 330 vagter, som har svaret på spørgsmål. Svarprocenterne i stikprøverne ligger mellem 34 og 54 pct.

Ikke brugbart

Danske Gymnasiers formand kalder talmaterialet for ”yderst spinkelt”.

– Man kan ikke lave en reel konklusion på de tal. Det er et reelt problem, når elever snyder, men det her er blæst helt ud af proportion, og der er ikke noget substantielt i de tal. Meget få snyder, og man bør bestemt ikke bruge undersøgelsen som anledning til at lave et politisk indgreb, siger Birgitte Vedersø.

Hun mener, at rapporten på den måde mistænkeliggør eleverne i gymnasiet, som i øvrigt klarer sig godt. Eleverne på stx får i gennemsnit 7,4 når de forlader gymnasiet og går i gang med en videre uddannelse.

/fgb

Læs mere om undersøgelsen