Mette Fjord Sørensen: Virksomhederne efterspørger evnen til at tænke nyt

Danmark skal satse på at uddanne sine unge – især er der brug for stuidenter med naturfaglige studieretnigner.

Mette Fjord Sørensen, der er chef for forskning og uddannelse i Dansk Industri, er ikke et øjeblik i tvivl. Der er brug for veluddannede unge.

– Når vi spørger virksomhederne er det jo netop evnen til at tænke kreativt, tænke nyt, evnen til at udvikle nye ting og anvende teknologien, der bliver efterspurgt, fastslår hun.

Ordene falder på Danske Gymnasiers årsmøde en af de første råkolde novemberdage. Sammen med Carl Aage Dahl, administrerende direktør i IDA og Karoline Amalie Steen, kontorchef i KL’s Center for Vækst og Beskæftigelse, har Mette Fjord Sørensen netop diskuteret fremtidens arbejdsmarked.

Diskussionen fokuserede på, hvorfor der er næsten udelukkende tales om manglen på faglært arbejdskraft, når et kig i krystalkuglen tydeligt viser, at Danmark både kommer til at mangle faglærte og folk med videregående uddannelser, hvis vækst og velfærd skal opretholdes.

Sats på kunstig intelligens

Efter debatten forklarer Mette Fjord Sørensen, at den tyske virksomhed Bosch netop har investeret to milliarder kroner i Baden-Württemberg på kunstig intelligens, fordi det er et af de områder, der virkelig får betydning i fremtiden.

– Det er den vej, det går, og derfor er vi også nødt til herhjemme at have både de kompetencer, der kan skabe teknologien, men også anvende den,” fastslår hun.

Mette Fjord Sørensen understreger, at det især er STEM-kompetencer, der er behov for på fremtidens arbejdsmarkedet. STEM står for Science, Technology, Engineering and Mathematics og signalerer, at studenter med naturfaglige studieretninger er i særlig høj kurs hos de danske virksomheder.

Gymnasierne har derfor en vigtig rolle at spille nu og i årene, der kommer, mener hun:

– Gymnasiernes rolle er i høj grad at klæde de unge på til at kunne lære at lære. De unge skal ikke lære for at bestå, men for at forstå, for så er det netop, vi får de bedst mulige unge!, siger Mette Fjord Sørensen.