Juridisk konsulent til databeskyttelse, juridisk rådgivning og politisk betjening

Danske Gymnasier er en central uddannelsespolitisk aktør, som varetager gymnasieskolernes interesser dels gennem politisk interessevaretagelse og dels gennem understøttelse af gymnasieskolerne. Vi er en medlemsorganisation for 153 almene gymnasieskoler, der udbyder stx og to-årigt HF. De fleste gymnasieskoler er offentlige, men vi har også private gymnasier som medlemmer.

Vi søger en juridisk konsulent, der kan rådgive medlemsskolerne om det brede felt af love, overenskomster og forvaltningspraksis, der udgør rammen for ledelse og administration af en gymnasial uddannelsesinstitution. Det er således en fordel, hvis du har et godt kendskab til databeskyttelse, individuel og kollektiv arbejdsret samt lovgivningen på området.

Dit arbejdsområde vil omfatte

 • Rådgivning af vores medlemsskoler og deres administrative fællesskaber om databeskyttelse og ansættelsesret
 • Vedligeholdelse af vejledninger, skabeloner og processer på det databeskyttelsesretlige område
 • Betjening af Danske Gymnasiers bestyrelse, udvalg og arbejdsgrupper
 • Tilrettelæggelse og udvikling af seminarer og kurser
 • Interessevaretagelse i forhold til og samarbejde med ministerier, faglige organisationer og andre samarbejdspartnere
 • Udarbejde høringssvar og formidle ministerielle retningslinjer, lovændringer og ofte stillede spørgsmål i sekretariatets nyhedsbrev

Vi ser gerne, at du

 • Har erfaring fra arbejde i en større politisk organisation, samt har kendskab til den offentlige forvaltning og sekretariatsbetjening
 • Er cand.jur., med bred erfaring inden for databeskyttelsesret
 • Er bredt funderet juridisk i offentlig forvaltning og med interesse for personalejura og HR opgaver
 • Har gode kompetencer til at rådgive og formidle både mundtligt og skriftligt, herunder undervisningserfaring
 • Selvstændigt og i tæt samarbejde med dine kollegaer og eksterne samarbejdspartnere kan bidrage til at skabe fælles resultater
 • Har forståelse for IT-systemer og data
 • Er indstillet på at løse både stort og småt, samt bidrage til et godt arbejdsmiljø i et sekretariat på 11 medarbejdere

Vi kan tilbyde

 • Et meningsfuldt og spændende job med stor variation i arbejdsopgaverne og tæt kontakt til gymnasieskolerne
 • Udstrakt frihed i din opgaveløsning
 • En familievenlig arbejdsplads med en uhøjtidelig omgangstone

Stillingen er et barselsvikariat i et år og ønskes besat snarest muligt. Ansættelsen vil ske på individuel kontrakt med udgangspunkt i overenskomsten mellem Finansministeriet og Akademikerne.

Flere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Jenny Bøving Arendt på tlf. 2043 0107.

Ansøgningen sendes pr. mail til mail@danskegymnasier.dk senest 18. november 2018.