Ledelsestræf 2019 – 28. februar – 1. marts

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Sted: Hotel Nyborg Strand

Tilmeld dig Ledelsestræffet her

Tilmeldingsfristen er den 8. februar 2019

Program

Torsdag 28. februar 2019

Kl. 09.30: Ankomst med kaffe og let morgenmad

Kl. 10.00: Velkommen
Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier, og Mette Bilstrup, afgående formand for PL-udvalget.
Musikindslag ved Svendborg Gymnasium.

Kl. 10.30: Tilbageerobring af ledelsesrummet med substantiel ledelse
Jan Nørgaard, direktør i Ledelseshuset Cairos

Kl. 11.15: Engineering i gymnasiet: Hvordan rekrutterer vi elever til de naturvidenskabelige studieretninger?
Ghita Wolf Andreasen, direktør for Engineer the future.
Eksempler fra gymnasier, der arbejder med engineering.

Kl. 12.00: Frokost

Kl. 13.00: Nyt fra Undervisningsministeriet

  • Foreløbige erfaringer med centrale indholdselementer i gymnasiereformen
  • Nye adgangskrav og optagelsesregler
  • Nyt pædagogikum
  • Tilsyn med de gymnasiale uddannelser

Kl. 14.20: Overgang til workshops

Kl. 14.30: 1. runde workshops (se beskrivelser)

Kl. 15.30: Kaffepause

Kl. 15.45: 2. runde workshops (se beskrivelser)

Kl. 16.45: Afrunding
Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Kl. 17.00: GymLF generalforsamling og GL medlemsmøde

Kl. 18.00: Pause

Kl. 18.30: Velkomstdrink

Kl. 19.00: Middag og underholdning

 

Fredag 1. marts 2019

Kl. 08.00: Morgenmad

Kl. 08.45: Fælles møde for pædagogiske ledere
Herunder valg af øvrigt medlem.

Kl. 09.15: Regionsmøder for pædagogiske ledere
Herunder valg af regionsmedlemmer.

Kl. 10.15: Kaffepause

Kl. 10.30: Nyt fra Danske Gymnasiers bestyrelse
Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

Kl. 11.00: Gymnasiernes kampe med de værdipolitiske temaer
Anne Sophia Hermansen, kulturredaktør på Berlingske.

Kl. 12.00: Frokost og afrejse

Sessionsbeskrivelser

Hvordan rekrutterer vi elever til sprogfagene?

Ved Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for sprog samt Hanne Wacher Kjærgaard og Mette Skovgaard Andersen, Centerleder for hhv. Det Nationale Center for Fremmedsprog (NCFF) Vest og Øst.
På denne workshop præsenterer Danske Gymnasiers arbejdsgruppe for sprog sit arbejde med at lave en skabelon til udvikling af en kommunal sprogstrategi. Herefter vil Hanne Wacher Kjærsgaard og Mette Skovgaard Andersen, Centerleder for hhv. Det Nationale Center for Fremmedsprog Vest og Øst, fortælle om, hvad man kan bruge NCFF til, og hvordan NCFF kan arbejde konstruktivt sammen med gymnasierne.

Der bliver mulighed for at diskutere og udveksle konkrete erfaringer om, hvordan deltagerne på deres egne skoler griber udfordringen an med at få flere til at vælge sprog, og hvad man kan gøre alene og sammen med andre gymnasier, folkeskoler og universiteter og/eller i samarbejde med NCFF for at øge alle gymnasieelevers interesse for sprogfagene.

Den nye ferielov

Ved Moderniseringsstyrelsen og PricewaterhouseCoopers
Med overgangen til den nye ferielov ændres der grundlæggende ved praksis for optjening og afvikling af ferie. Alle institutioner vil skulle træffe nogle valg i forhold til den fremadrettede ferieafvikling for medarbejdere i forbindelse med lovens overgangsordning.

På denne workshop præsenterer Moderniseringsstyrelsen kort hovedtrækkene i den nye ferielov. Herefter vil PwC give en vurdering af, hvilke overvejelser institutionerne skal gøre sig i forhold til økonomi og likviditet mv.

Der bliver mulighed for dialog med Moderniseringsstyrelsen og PwC i forhold til overgangen til den nye lov.

Twitter som politisk værktøj for gymnasierne

Ved kommunikationsrådgiver Benjamin Rud Elberth, Elberth Kommunikation
Twitter er ikke særlig udbredt blandt almindelige mennesker i Danmark. Det er altså ikke her, man finder eleverne og deres forældre. De primære twitterbrugere her i landet er politikere, journalister og debattører – med andre ord meningsdannere, og twitter er et livligt debatforum. Derfor giver det god mening, at Danske Gymnasiers medlemmer er aktive på twitter, fordi de har et vigtigt fælles budskab.

For at deltagerne kan få størst muligt udbytte, er workshoppen opdelt i to niveauer: Første runde er for begyndere, og anden runde er for let øvede. Det er altså ikke samme workshop, der afvikles to gange, og det skal man være opmærksom på ved tilmeldingen.

1. runde workshop: Twitter for begyndere
I denne workshop starter vi helt fra bunden med at opbygge din twitterprofil og afmystificere de ord og begreber, der eksisterer i twitterverdenen. Du får gode tips til at udbygge dit twitter-netværk ved at følge andre twitterbrugere, til at reagere på andres tweets og til at skrive dit eget første tweet. Vi gennemgår også lidt grundlæggende teori om, hvem der bruger twitter, hvad man kan bruge det til og hvilke faldgruber, man skal forsøge at styre udenom.

Workshoppen er meget ”hands on” og er for dig, der gerne vil blande dig i den politiske debat. Du behøver ikke have en twitterprofil i forvejen.

2. runde workshop: Twitter for let øvede
Denne workshop er for dig, der allerede har en twitterprofil, men gerne vil blive bedre til at bruge den mere aktivt og mere målrettet. Her får du gode tips til det elegante tweet, til hvordan du får de rigtige mennesker gjort opmærksom på dit budskab og til de faldgruber, man skal forsøge at styre udenom. Du lærer, hvordan du i højere grad sætter dagsorden ved at betragte, berige og berigtige nøgleord og gøre dig synlig over for presse og politikere.

Workshoppen er for dig, der gerne vil blande dig mere effektivt i den politiske debat. Du skal allerede være registreret med en twitterprofil og kende til de basale funktioner og spilleregler. Du har tweetet mere end 10 gange selv.

Elevernes digitale dannelse og kompetencer

Ved Undervisningsministeriet
Med gymnasiereformen lægges der vægt på elevernes digitale dannelse gennem arbejdet med en række digitale kompetencer. Workshoppen vil fokusere på, hvordan arbejdet med elevernes digitale dannelse kan integreres både i de enkelte fag og som forløb på tværs af fagene.

Der vil i workshoppen være mulighed for at dele erfaringer med, hvordan arbejdet med elevernes digitale dannelse og kompetencer kan organiseres.

Flerfaglige forløb og SRP

Ved Undervisningsministeriet
Studieretningsprojektet med tilhørende flerfaglige forløb udgør med gymnasiereformen en central del af det faglige samspil. Workshoppen vil fokusere på, hvordan de flerfaglige forløb, der leder op til studieretningsprojektet, kan tilrettelægges, så de imødekommer kravene i læreplanen og forbereder eleverne bedst muligt på studieretningsprojektets skriftlige produkt og den mundtlige eksamination.

Der vil i workshoppen være mulighed for at dele erfaringer med tilrettelæggelse af de flerfaglige forløb mv.

 

Prøver og eksamen

Ved Undervisningsministeriet
Denne workshop handler om de nye ting, der rører sig på prøveområdet. Vi kommer blandt andet omkring optagelsesprøven, Den Digitale Prøvevagt og andre initiativer mod snyd samt udviklingen og ind- og udfasning af prøver i forbindelse med gymnasiereformen.

Workshoppen vil indeholde oplæg med efterfølgende mulighed for spørgsmål.

Hvordan skaber vi en dansk Greta Thunberg? Bæredygtighed i gymnasieskolen

Ved Mads Strarup, vicerektor på Københavns Åbne Gymnasium, og forfatter til bogen Hva’ nu? Om verdensmål og klimamål
Gymnasieskolen og den omgivende virkelighed har altid stået i et gensidigt forhold til hinanden, forstået således at gymnasiets bundne forpligtelse er i form og indhold at være en slags ’samfund en miniature’. I 2019 er udfordringerne mange, men én står alligevel over andre: De globale klimaforandringer. Hvordan ruster vi de unge, som vi i det kommende år vil få ind på vores institutioner, til på længere sigt at være ansvarsbevidste borgere med et bæredygtigt sindelag? Dét er temaet, som denne workshop vil kredse om.

Vores elever er fremtidens borgere og beslutningstagere, og det vil blive deres generations ansvar at håndtere denne gigantiske udfordring. Derfor er det også vores ansvar som gymnasieledere at (ud)danne dem til det.

Workshoppen afvikles som en blanding af oplæg og dialog, og deltagerne vil gå derfra med inspiration til at implementere på deres egne skoler.