Lad os tale om almendannelse

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Hvad er almendannelse i en moderne kontekst? Og hvordan får vi større fokus på det på ungdomsuddannelserne og i den politiske debat om hvad ungdomsuddannelserne kan og skal?

Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) afholdt i november 2019 en temadag om almendannelse, hvor otte forskellige videnspersoner, der alle beskæftiger sig med almendannelse, holdt oplæg. Oplæggene, der kredser om, hvordan vi kan skabe en gymnasiekultur, hvor vi i højere grad debatterer og sprogliggør almendannelse, danner baggrund for den netop udsendte folder Lad os tale om almendannelse. Folderen kan fungere som udgangspunkt for fælles pædagogiske drøftelser – fx på en pædagogisk dag eller i forbindelse med temadiskussioner i teams, faggrupper eller andre fora på skolen.

 

Ny konference

Til november sætter Danske Gymnasier og GL endnu en gang fokus på almendannelsen på gymnasierne, når de inviterer lærere og ledelser fra de almengymnasiale uddannelser til en konference om almendannelse.
Det foregår tirsdag den 10. november 2020 kl. 9.00-15.00 i Tivoli Hotel & Congress Center i København, hvor man blandt oplægsholderne kan møde blandt andre DNA-forsker Eske Willerslev, filosof Mads Vestergaard, medieforsker Camilla Mehlsen, FOLK – mødested for demokrati og dannelse samt Engineer the Future.
DG og GL anbefaler, at skolerne deltager i form af et mindre team, der efter konferencen evt. kan planlægge særlige opfølgende aktiviteter – fx en pædagogisk dag e.lign. Bemærk, at skolen skal tilmelde alle deltagere på én gang.
Vi er i år desværre nødt til at nedskalere antallet af deltagere til 100 personer, fordi vi ønsker at holde en konference, der følger anbefalingerne vedr. covid-19, så alle kan føle sig trygge ved at deltage.
Se program og tilmelding, som skal foretages senest den 8. oktober.