Danske Gymnasiers kurser

Danske Gymnasier tilbyder i et samarbejde med Gymnasieskolernes Lederforening og Gymnasiernes Bestyrelsesforening ledelsesudviklingskurser for både nye og erfarne ledere og for ledelsesteam. Der er fokus på udvikling af faglighed, kvalitet og almen dannelse i gymnasierne. Spørgsmål til kurserne rettes til Danske Gymnasiers sekretariat på mail@danskegymnasier.dk eller telefon 3318 8260.