Studentereksamen giver adgang til hundredevis af uddannelser

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Selv om flere universiteter fra og med i år har skærpet adgangskravene til en stribe uddannelser, så viser de nyeste tal over sommerens optag på alle videregående uddannelser, at der fortsat er masser af studiemuligheder selv om eksamenskaraktererne ikke er i top.

Andelen af videregående studier helt uden adgangskrav er lang og vidtspredt – uanset om man som nybagt student er interesseret i at fortsætte sine studier med fokus på sprog, naturvidenskab eller noget helt andet.

En gennemgang af adgangskravene til de videregående uddannelser i år viser for eksempel, at økonomi og international virksomhedskommunikation ved Syddansk Universitet samt en lang række ingeniøruddannelser ved Aalborg Universitet slet ikke stilede adgangskrav, og vil man hellere læse i København eller Aarhus var der fri adgang til blandt andet kemi, biolog og tysk. På adskillige professionshøjskoler var der heller ingen ansøgere, der gik forgæves til læreruddannelsen, som faktisk flere steder har ledige pladser.

Opgørelsen viser, at studentereksamen med et gennemsnit på 2 giver eksempelvis adgang til næsten 400 forskellige videregående uddannelser. Er studentereksamensgennemsnittet på 4 står dørene i år åbne til over halvdelen af alle kvote 1-uddannelserne.

Er gennemsnittet på studentereksamensbeviset derimod 7, kan man komme ind på 75 pct. af alle videregående uddannelser.

Grafen herunder viser andelen af videregående uddannelser en studentereksamen giver adgang til fordelt på karaktergennemsnit. Grafen tager udgangspunkt i adgangskrav fra 2019.

Uddannelser uden for Den Koordinerede Tilmelding (KOT) er ikke talt med.