Gymnasierne er gode til at hindre frafald

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

84 pct. af dem, der starter på det almene gymnasium (stx) ender med en studentereksamen.

Mediebilledet af gymnasieelever som pjækkende, drikkende og dovne har ikke hold i virkeligheden. Det dokumenterer den netop udkomne udgave af Det almene gymnasium i tal 2017.

Læs undersøgelsen her 

Publikationen samler de nyest tilgængelige tal på gymnasieområdet fra bl.a. Undervisningsministeriet og tegner et billede af en gymnasiesektor, som overordnet set er en succeshistorie.

De almene gymnasier er kendetegnet ved lavt frafald og ved at uddanne elever, der både fagligt og socialt er klædt godt på til at kaste sig ud i en videregående uddannelse.

84 pct. af de unge, der starter på en stx uddannelse, ender med en studenterhue i hånden – og dermed er stx suverænt den ungdomsuddannelse, hvor færrest dropper ud.

Høj kvalitet

– Konklusionen er klar. Det almene gymnasium er en uddannelse af høj kvalitet og  fastholder dette billede ungdomsårgang efter ungdomsårgang, konstaterer Danske Gymnasiers nyvalgte formand, Birgitte Vedersø.

Til trods for, at gymnasierne i en årrække har haft et voksende optag, er de lykkedes – ikke bare med at fastholde, men også med at dygtiggøre eleverne på samme niveau som tidligere. Elevernes karaktergennemsnit er endda steget en lille smule år for år. Således er det gennemsnitlige eksamensresultat for stx-eleverne vokset fra 7,0 i 2012 til 7,4 i 2016.

Modsat af hvad mange måske tror, er stx hovedleverandør af elever til de naturvidenskabelige videregående uddannelser. I tørre tal har 8.400 af de nye studerende på de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser en studentereksamen fra stx, mens kun 4.400 er gået htx-vejen.

– Rigtig mange læger, ingeniører, biokemikere og biologer starter deres videregående uddannelse med en studenterhue fra stx, så det almene gymnasium er en effektiv billet til en videregående uddannelse indenfor naturvidenskaben eller de tekniske fag, siger Birgitte Vedersø og uddyber:

– Det forholder sig ligefrem sådan, at stx-studenter med matematik på højt niveau er den elevgruppe, hvor suverænt flest ender på et videregående naturvidenskabeligt studie.

Stx åbner døre til en bred vifte af videreuddannelser

Sammenligner man stx’erne med de øvrige ungdomsuddannelser er det dem fra stx, der spreder sig mest over paletten for videregående uddannelser. Forholdsvis mange (46 pct.) søger mod universiteterne, men der er også en del stx-studenter (22 pct.), der finder vej til professionshøjskolerne – især inden for retninger som sundhed og pædagogik.

– På den måde kan man sige, at stx’erne bruger deres eksamen fornuftigt og spreder sig fagligt, primært på de lange videregående uddannelser, men også på de mellemlange uddannelser, hvor der er brug for flere studerende på de vigtige velfærdsområder, påpeger Birgitte Vedersø.

Alt det og meget mere kan du læse i publikationen Det almene gymnasium i tal, som er tilgængelig på vores hjemmeside. Her kan du også hente masser af fakta og nøgletal om de almene gymnasier og hf-uddannelserne.

/biv