Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer, og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Søren Hvarregaard rektor på Midtfyns Gymnasium (formand)

Birgitte Vedersø rektor på Gefion Gymnasium

Susanne Thomsen Jensen, vicerektor på Odder Gymnasium

Morten Lindegaard Banke Rasmussen, vicerektor på Albertslund Gymnasium, NEXT

Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium

Niels Hjølund Pedersen, rektor på Nærum Gymnasium

Søren Christensen, rektor på Thisted Gymnasium og HF

Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium

Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Camilla Hunniche