Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe om stx. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer, og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Susan Mose, rektor på Sct. Knuds Gymnasium (formand)

Anne-Mette Krejberg, pædagogisk leder på Aabenraa Statsskole

Morten Lindegaard Banke Rasmussen, vicerektor på Vestskoven Gymnasium, NEXT

Lone Sandholdt Jacobsen, rektor på Viby Gymnasium

Niels Hjølund Pedersen, rektor på Nærum Gymnasium

Søren Christensen, rektor på Thisted Gymnasium – STX & HF

Jakob Stubgaard, rektor på Vordingborg Gymnasium

 

Arbejdsgruppens kontaktperson: Peter Bech Sørensen