Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Jette Rygaard Poulsen, rektor på Vesthimmerlands Gymnasium og HF (Formand)

Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium

Mads Christensen, vicerektor på Kalundborg Gymnasium

Pernille Højgaard-Hansen, uddannelsesleder på Viborg Gymnasium og HF

Mette Jespersen, rektor på Århus Akademi

Henrik Cornelius, rektor på Gentofte HF

Susanne Stubgaard, rektor på Næstved Gymnasium og HF

 

Udvalgets kontaktperson: Camilla Hunniche