Med det formål at følge implementeringen af gymnasiereformen nedsætter bestyrelsen arbejdsgruppe om hf. Arbejdsgruppen skal samle op på eventuelle uhensigtsmæssigheder, komme med forslag til løsningsmuligheder og sprede viden om samme.

Arbejdsgruppen består af 6-8 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem. Der er 1 plads pr. region samt 2 pladser til PL.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Søren Hindsholm, rektor på Nørresundby Gymnasium & HF (Formand)

Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium

Morten Lindegaard Banke Rasmussen,  vicerektor på Albertslund Gymnasium, NEXT

Pernille Højgaard-Hansen, uddannelsesleder på Viborg Gymnasium og HF

Mette Jespersen, rektor på Århus Akademi

Henrik Cornelius, rektor på Gentofte HF

Susanne Stubgaard, rektor på Næstved Gymnasium og HF

 

Udvalgets kontaktperson: Peter Bech Sørensen