Med det formål at sikre, at Danske Gymnasier har en stærk hf-stemme. Arbejdsgruppen skal både have et strategisk, politisk sigte samt følge hf-reformen.

Arbejdsgruppen består af 11 medlemmer og ledes af et bestyrelsesmedlem.

ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER

Henrik Nevers, rektor på Roskilde Gymnasium  (Formand)

Torben Poulsen, rektor på Aalborghus Gymnasium

Morten Lindegaard Banke Rasmussen,  vicerektor på Vestskoven Gymnasium, NEXT

Mette Jespersen, rektor på Århus Akademi

Henrik Cornelius, rektor på Gentofte HF

Susanne Stubgaard, rektor på Næstved Gymnasium og HF

Anne Dahl Andersen, uddannelsesleder på Middelfart Gymnasium og HF

Dinna Balling, rektor på Horsens HF og VUC

Peter Zinckernagel, rektor på København Syd

Susanne Kirkegaard Thomsen, uddannelsesleder på Aabenraa Statsskole

Anne Frausing, rektor på HF-centeret Efterslægten

 

Udvalgets kontaktperson: Peter Bech Sørensen