Gymnasier kan ikke stille computere til rådighed i hobetal

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Et elektronisk system kan monitorere elevernes computere til eksamen. Men at stille computere til rådighed er urealistisk. Det mener rektor Henrik Nevers, Roskilde Gymnasium. En sådan løsning vil for gymnasiet betyde en investering her og nu på op mod to mio. kr.

I den aktuelle debat om muligheden for at forebygge snyd ved eksamen har Dansk Folkepartis gymnasieordfører Marie Krarup talt varmt for, at gymnasierne stiller computere til rådighed for eleverne, så ”man er sikker på, at de ikke kan gå på nettet. Det har jeg bedt ministeriet undersøge muligheden for”, siger hun til Berlingske 1. november.

Urimeligt

Lad os straks hjælpe gymnasieordføreren med regnestykket. På Roskilde Gymnasium, hvor der går knap 1.100 elever vil der ifølge rektor Henrik Nevers i den situation være behov for anskaffelse af 350 computere. Hvis vi anslår stykprisen til 5.000 – uden det nødvendige software, kan vi hurtigt runde op til 1,8 mio. kr. Hertil kommer omkostninger til klargøring, opsætning og nedtagning af computerne i forbindelse med eksamen og indkøb af skabe til computerne.

– Her og nu vil jeg skyde på, at der nemt bliver tale om en investering på op mod to mio. kr., siger Henrik Nevers og tilføjer:

– Fremover vil der jo også være udgifter forbundet med at administrere denne computerpark, så det er at påføre os helt urimelige udgifter i en situation, hvor vi bliver beskåret med to procent årligt, siger han.

Ok med elektronisk monitorering

På spørgsmålet om, hvorvidt et elektronisk system, som i eksamenssituationen kan monitorere elevernes egne computere, er vejen frem, siger Henrik Nevers:

– Det har vi undersøgt, og det kan være et bud på en løsning. Vi skal selvfølgelig ikke i den forbindelse have adgang til elevernes sociale medier og den slags. Det er fuldstændigt i skoven. Men vi skal sikre os, at der er styr på datasiden i det, for man går jo ind og roder i elevernes private computere, for man sender billeder af deres skærme videre. Men selve princippet i det er ok, siger han.

/fgb