Gymnasieelevers interesse for naturfagene vokser – men sprogfagene lider

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

En spritny undersøgelse af studieretningsvalgene på landets gymnasier, som Danske Gymnasier har foretaget, viser at andelen af gymnasieelever, der som 1. prioritet vælger en studieretning med naturfag fortsætter med at vokse.

Pressemeddelelse

Der bliver flere gymnasieelever, der vælger studieretninger med naturfag, viser en undersøgelse fra Danske Gymnasier.

– Det er en glædelig udvikling, der viser, at det nytter noget at gøre en ekstra indsats for at højne elevernes interesse for naturfagene, siger Danske Gymnasiers formand Anne-Birgitte Rasmussen.

Interessen for at vælge naturfag er vokset støt siden 2012, og i år er det lidt over en tredjedel af gymnasieeleverne, der har valgt en studieretning med naturfag som deres førsteprioritet.

Dermed vil det almene gymnasium også fremadrettet være hovedleverandør af studerende til de videregående uddannelser inden for naturvidenskab.

Færre vælger sprog

Til gengæld halter det for flere af sprogfagene og andelen af elever, der har valgt en studieretning med sprog som hovedretning er styrtdykket. I år har bare 11,3 pct. af eleverne valgt en studieretning med sprog – der er med andre ord tale om næsten en halvering siden 2012.

– Det er en foruroligende udvikling. Den faldende interesse for sprog gør det dyrt for gymnasierne at oprette sproghold, og hvis vi skal blive ved med at kunne levere elever, der kan læse videre på universiteternes sprogfag og efterfølgende vende tilbage som undervisere i skolesystemet, så skal der sættes ekstra midler af til det, siger Anne-Birgitte Rasmussen.

– Ellers bliver Danmark lige så stille en nation af folk, der ikke taler andet end dansk og engelsk, tilføjer hun.

Anne-Birgitte Rasmussen understreger, at der også er behov for en særlig indsats for at højne sprogfagenes prestige i elever og forældres bevidsthed efter en lang periode, hvor man fra politisk side har negligeret dem, eller i værste fald talt dem ned.

– Man kan med fordel overføre nogle af de positive tiltag, som man har brugt for at skærpe interessen for naturfag og f.eks. afholde særlige sprogcamps eller lave events inspireret af f.eks. Enginner the Future. Man kunne også oprette særlige priser som landets sproghold kunne dyste om, siger hun.

Undersøgelsen af studieretningvalg er baseret på et spørgeskema, som er sendt til 129 almene gymnasier, som er medlemmer af Danske Gymnasier. Svarprocenten er godt 62.

Studieretningsvalg 2017