Fremtidens ungdomsuddannelser

Danske Gymnasiers Årsmøde 2018 gav et bud på et mere fleksibelt system af ungdomsuddannelser. Og partiformænd talte imod omprioriteringsbidraget.