Fra student til faglært

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

MF og erhvervsuddannelsesordfører for Socialdemokratiet, Mattias Tesfaye og formanden for Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø, skriver i et debatindlæg i Jyllands-Posten 7. oktober, at vejledningen af studenterne også skal pege på muligheden for at fortsætte uddannelsen med en eud.

Debatindlæg: Studenter bør meget lettere kunne blive faglærte

Vi mangler faglærte. Trods regeringens gentagne opfordringer til at tage en erhvervsuddannelse har der reelt kun været en minimal stigning i andelen af unge, der vælger at gå den vej, når de forlader grundskolen. Center for Ungdomsforskning har dokumenteret, at de unge gerne vil holde alle muligheder åbne så længe som muligt.

Derfor foretrækker mange 15-årige gymnasiet frem for en erhvervsuddannelse.

Det er fortsat vigtigt at få flere unge til at søge erhvervsskolerne direkte fra grundskolen, men vi skal også tage de unges usikkerhed alvorligt og gøre det nemmere for dem at bygge en eud oven på deres gymnasieuddannelse.

Regeringen kalder det dobbeltuddannelse og mener, at det er spild af ressourcer. Men vi skal da ikke gøre det til et problem, at nogle unge ønsker sig en studentereksamen, før de træder ud på fremtidens arbejdsmarked. På gymnasiet får man en bred almen dannelse og får samtidig tre år til at blive mere moden, møde til aftalt tid og overholde deadlines.

At det skulle være dyrt, når studenter bliver faglærte, er ikke hele sandheden. Undervisningsministeren har i et svar til Folketingets undervisningsudvalg oplyst, at nyuddannede, der både har en eud og en gymnasieuddannelse, langt lettere får job end nyuddannede, der udelukkende har en eud.

Det er da bedre, at de unge begynder på en erhvervsuddannelse direkte efter gymnasiet, end at de kommer dertil efter en uddannelsesmæssig omvej, hvor de måske starter på og dropper ud af en eller flere videregående uddannelser, får job i Ikea i et par år og først derefter finder ud af, at de i virkeligheden gerne vil være elektriker.

Derfor skal vejledningen af studenterne også pege på muligheden for at fortsætte uddannelsen med en eud. Ved at sikre de unge en ekstra indgang til erhvervsuddannelserne øges rekrutteringsgrundlaget, og hvis vi indretter vores uddannelsessystem efter det, behøver det ikke koste alverden. Men det kræver, at vi udtænker kloge meritordninger, der sikrer, at de unge nemt og smart kan kombinere deres studentereksamen med en håndværkeruddannelse.