Folkemødet2018

På Danske Gymnasiers event på Folkemødet blev der spurgt, hvordan fremtidens ungdomsuddannelser skal se ud? Læs bl.a. om Danske Gymnasiers eget forslag om mere fleksible uddannelser.
Dannelse og digitalisering var også på dagsordenen.