Flere stx’er vælger naturvidenskab

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

De naturvidenskabelige studieretninger og valgfag er blevet mere populære siden gymnasiereformen

Gymnasiereformens intention om at styrke de naturvidenskabelige fag på de almene gymnasier ser ud til at være lykkedes. Det viser en ny undersøgelse, som Danske Gymnasier har foretaget blandt 3.g-eleverne på sine medlemsskoler.
Undersøgelsen viser, at andelen af 3.g’ere, der har naturvidenskabelige fag på A- og B-niveau i 2020 (og som dermed er den første årgang, der har taget hele deres gymnasieuddannelse efter reformen i 2017), er markant højere end den årgang, der blev studenter i 2018.
Den største stigning finder man på Biologi B og Kemi B, der begge er vokset med 9 procentpoint. Også Matematik A og B har oplevet en fremgang og er steget med henholdsvis 6 og 2 procentpoint.

Undersøgelsen viser desuden, at den gennemsnitlige elev i 2020 har flere STEM-fag på A-niveau end studenterne fra 2018.

 

Vigtigt at flere kan tænke på tværs

De naturvidenskabelige fags popularitet er til dels sket på bekostning af sprogfagene og samfundsfag. Studieretningen med Samfundsfag A og Engelsk A er dog fortsat den mest populære studieretning på stx, men mange elever vælger altså at kombinere den med et naturvidenskabeligt fag.

– Det er en spændende kombination, som gør stx-studenterne i stand til at parre deres stærke samfundsfaglige kompetencer med naturvidenskabelig indsigt. Netop evnen til at tænke på tværs af fagene er vigtig, hvis vi skal finde kreative, bæredygtige løsninger på nogle af tidens største problemer som fx klimakrisen, siger Birgitte Vedersø, formand for Danske Gymnasier.

108 ud af 136 stx-skoler har svaret på undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 84. Foruden data fra medlemsundersøgelsen anvendes data fra STIL om elever, der blev studenter i 2018 og dermed gik i gymnasiet under den tidligere gymnasielov.

 

Analysenotat – Valg af studieretninger og fag