Flere sprogstærke studenter efterlyses

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

To ministre og en erhvervsrepræsentant forsøgte at tale interessen for fremmedsprog op til en konference, som skal gøde jorden for en ny national sprogstrategi.

På en konference om en ny national sprogstrategi indledte uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs med at citere Sydafrikas tidligere præsident Nelson Mandela. Han har på et tidspunkt sagt, at hvis man skal tale til en mands hjerte, skal man tale til manden på hans eget sprog.

– Med gode sprogkundskaber bliver markederne for vores virksomheder større. Sproget hjælper os med at afsætte produkter langt udover Danmarks grænser. Vi skal have en national strategi for sprog i uddannelserne, så vi kan blive endnu rigere – kulturelt, økonomisk og menneskeligt, sagde Ulla Tørnæs.

Flere unge skal kunne mere

Hendes ministerkollega, Ellen Trane Nørby, understregede, at en strategi skal styrke unges sproglige kompetencer.

– Vi har behov for flere unge, der ikke bare kan flere sprog, men også kan deres sprog bedre – vi skal simpelthen have mere fransk, tysk, spansk, kinesisk og andre sprog ind på skoleskemaet, sagde undervisningsministeren bl.a.

Skræmmende tal

Ellen Trane Nørby vil også gerne gøre noget ved et bestemt tal, som hun finder ”skræmmende” lavt.

– Antallet af unge, der har tre fremmedsprog eller derover, er siden 2007, hvor det var 33 pct., faldet til fire pct., sagde hun.

Koster virksomheder ordrer

Fra erhvervslivet er der tilsvarende fokus på, at vi får flere unge til at interessere sig for sprog. Underdirektør Charlotte Rønhof, Dansk Industri, fortalte om en medlemsundersøgelse blandt 376 internationalt orienterede virksomheder, som bl.a. viser, at over 70 pct. af disse har et ”stort behov” for medarbejdere med såkaldte tillægskompetencer på sprogområdet – altså f.eks. ingeniøren, der kan spansk.

Og så kan det have endog meget kontante konsekvenser, hvis virksomheden ikke råder over de rigtige sprogkompetencer. 15 pct. af virksomhederne tilkendegiver, at de har tabt ordrer som følge af manglende sprogkompetencer.

Charlotte Rønhof var derfor glad for at kunne sætte fokus på problemstillingen på konferencen.

-Jeg synes det er dejligt, hvordan vi nærmer os en national sprogstrategi i Danmark, sagde hun.


På vej mod en national sprogstrategi

Som en del af aftalen om de gymnasiale uddannelser skal der udvikles en national sprogstrategi, som bl.a. skal give bud på, hvordan elevernes sprogkompetencer fastholdes og udvikles gennem bedre overgange fra folkeskolen til ungdomsuddannelser og mellem gymnasiet og de videregående uddannelser.

Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor rektor Hanne Leth Andersen, RUC, er udpeget som formand. Arbejdsgruppen skal sammen med Uddannelses- og forskningsministeriet offentliggøre en række anbefalinger i januar 2017.

Læs mere om arbejdet