Faglærte studenter klarer sig godt

Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Arbejdernes Erhvervsråd (AE) har i 2019 for Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening undersøgt, hvor mange nyuddannede faglærte, der har en studentereksamen med sig i bagagen, og hvordan det går den gruppe sammenlignet med dem, der ikke har.

Analysen viser, at hver femte faglærte, der blev uddannet i 2015, også havde en studentereksamen med sig i bagagen. Blandt de faglærte, der har en studentereksamen, har nogenlunde lige mange en almengymnasial baggrund eller en erhvervsgymnasial baggrund. Ud af alle nyuddanede faglærte havde 9 pct. således en hhx-baggrund, mens 7 pct. havde en stx-baggrund. De faglærte, der også har en studentereksamen, har primært en uddannelse inden for kontor, handel og finans (KHF), hvor de udgør mere end 40 pct. af de nyuddannede fra 2015. De resterende faglærte, der også er studenter, er nogenlunde ligeligt fordelt blandt de andre fagretninger. Nedenstående figur viser fordelingen. Aldersforskellen mellem nyuddannede faglærte med og uden en studentereksamen er mindre end de 2-3 år, det tager at fuldføre en studentereksamen. Således er de nyuddannede faglærte uden en studenteksamen i gennemsnit 23 år, mens nyuddannede faglærte med en studentereksamen i snit er 24,5 år. Det hænger givetvis sammen med muligheden for meritoverførsel af fag til grundforløbet på en erhvervsfaglig uddannelse.

 

Nyuddannede faglærte med en studentereksamen klarer sig bedre end nyuddannede faglærte uden studentereksamen målt på beskæftigelse og erhvervsindkomst. Hvad angår beskæftigelse viser analysen, at faglærte med en studentereksamen i højere grad er i beskæftigelse sammenlignet med faglærte uden gymnasial baggrund.  Beskæftigelsesfrekvensen for nyuddannede faglærte uden en studentereksamen er således ca. 90 pct., mens den for faglærte med studenteksamen er på ca. 95 pct. Gymnasial baggrund har også positiv betydning for erhvervsindkomsten blandt nyuddannede faglærte, der er i arbejde året efter. Den gennemsnitlige erhvervsindkomst for faglærte, der har en studentereksamen, er ca. 23.000 kr. om året højere end for faglært uden en studentereksamen. Det bemærkes, at effekten af en studentereksamen på beskæftigelse og erhvervsindkomst varierer inden for de forskellige erhvervsfaglige retninger.

OBS: I analysen er der taget højde for relevante baggrundsvariabler. En studentereksamen er i analysen defineret som en eksamen fra stx, hf, htx, hhx, IB eller studenterkursus. Det understreges, at analysen kun har medtaget nyuddannede faglærte, der fuldførte grundskolen efter 2001. 

Du kan downloade AE-rapporten “Faglærte studenter klarer sig godt” 2019 her.