Indlæser Begivenheder
Webinar om seksuelle krænkelserv/ Mille Mortensen
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Både Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening har udsendt materiale til medlemmerne med råd og anbefalinger til, hvordan de gymnasiale uddannelser kan arbejde med at forebygge og tackle seksuelle krænkelser. Desuden retter Danske Gymnasiers råd og anbefalinger sig også mod elever.

Med hjælp fra Mille Mortensen, cand.mag. i psykologi og virksomhedsstudier, sætter Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening i webinaret fokus på, hvad seksuelle krænkelser dækker over, og hvordan man kan komme i gang med at udarbejde strategier og redskaber til en forebyggende indsats på skolerne.

Desuden ser vi nærmere på de problemstillinger, der knytter sig til håndteringen af konkrete sager om seksuelle krænkelser på arbejdspladsen. Hvad stiller man op, og hvordan sikrer man sig, at behandlingen af en sag sker ud fra principper om fairness for både den anklagede og anklagende part?

Mille Mortensen indleder med et kort oplæg og indgår herefter i en paneldebat med Dinna Balling, rektor Horsens HF & VUC, og Christian Schumacher, tillidsrepræsentant på Aarhus Handelsgymnasium. Undervejs bliver der mulighed for at byde ind med kommentarer og spørgsmål fra deltagerne.

Underviser

Mille Mortensen, Cand. Mag. i Psykologi og Virksomhedsstudier, selvstændig organisations- og ledelseskonsulent.
Forsker ved Københavns Universitet, Institut for Psykologi og
ekstern lektor Københavns Universitet, Sociologisk Institut

Målgruppe

Målgruppen er ledere og lærere og webinaret er gratis for medlemmer af Danske Gymnasier og Gymnasieskolernes Lærerforening.

Tilbage til kursusoversigt