Indlæser Begivenheder
Forebyggelse og håndtering af seksuel chikaneWebinar
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

FORMÅL OG INDHOLD

På baggrund af det aktuelle fokus på sexisme og seksuel chikane på arbejdspladserne afholdes to virtuelle kursusdage med det formål at understøtte et chikanefrit miljø på gymnasierne og skabe yderligere klarhed over de rammer og tiltag, som kan iværksættes for at forebygge og håndtere klager vedrørende sexchikane.

Under kurset vil vi gennemgå følgende emner ved inddragelse af konkrete eksempler og tidligere sager:

1) De retlige rammer vedrørende sexchikane i forhold til ansatte og elever både i relationen ansat-ansat, ansat-elev og elev-elev

2) Hvordan sikrer skolerne, at de har et tilstrækkeligt og hensigtsmæssigt beredskab i forhold til sexchikane-sager navnlig i forhold til politikker, ordensregler og processer for håndtering samt ved en bredere forankring i organisationen.

3) Håndteringen af konkrete klager fra henholdsvis medarbejdere og elever med afsæt i en typisk proces og de faldgruber, som vi oftest ser i praksis, samt de situationer, hvor det kan være relevant med ekstern bistand.

Kurset vil blive afholdt virtuelt og har en varighed af fire timer. Når vi nærmer os kurset, vil kursusdeltagerne blive nærmere orienteret om de praktiske omstændigheder.

MÅLGRUPPE

Målgruppen er ledere og mellemledere. Det kan være en fordel at deltage flere ledere fra samme skole.

TILMELDINGSFRISTEN ER UDLØBET

 


Underviserne

LENE DAMKJÆR CHRISTENSEN
Lene er advokat (H) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Lene har mere end 20 års erfaring med at rådgive primært offentlige arbejdsgivere om arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder som f.eks. forvaltningsret, persondataret og arbejdsmiljø.
Lene har gennem mange år beskæftiget sig med undervisningssektoren og har dybdegående indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i denne sektor. Endelig har Lene stor undervisningserfaring og har undervist i en bred vifte af emner indenfor arbejds- og ansættelsesret og underviser i øvrigt på DJØF’s kursus om tjenestemandsret og på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.

CASPER LAURITZEN
Casper er advokat (L) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Casper Lauritzen rådgiver både offentlige og private arbejdsgivere om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder. Som mangeårig rådgiver for offentlige og semi-offentlige arbejdsgivere har Casper oparbejdet stor erfaring med bl.a. de offentlige overenskomstforhold, tjenestemandsret og medarbejderforhold i forbindelse med offentlige udbud og virksomhedsoverdragelse.
Casper er ofte anvendt som oplægsholder og underviser og har undervist i blandt andet kollektiv arbejdsret, persondata i medarbejderforhold, virksomhedsoverdragelse og diskriminationslovgivningen

Lene Damkjær og Casper Lauritzen

Partnere i Damkjær Lauritzen Advokatfirma
Tilbage til kursusoversigt