Indlæser Begivenheder
Personlig gennemslagskraft- at mestre de svære budskaber og
de svære samtaler sikkert og
troværdigt
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

FORMÅL OG INDHOLD

Formålet er at klæde ledere i gymnasiet på til at levere budskaber og facilitere samtaler sikkert og troværdigt.
Kurset tilbyder konkrete teknikker til at styrke din personlige gennemslagskraft:

  • Når du står frem for mange og skal levere budskaber
  • Når du skal facilitere samtaler med medarbejdere

Målgruppe og kompetencefokus

Kurset er målrettet alle gymnasieledere.

Over to intensive træningsdage får du konkrete redskaber til at:

• Fremtone troværdigt, sikkert og nærværende, når du står frem med budskaber
• Levere budskaber klart og tydeligt
• Bruge personlige fortællinger og metaforer til at vinde tillid
• Skabe et godt anslag, der gør møde- og samtalerummet, meningsfyldt at være i
• Facilitere samtalen, så medarbejderen føler sig set, hørt og forstået.

  • Dag 1

    Du får personlig gennemslagskraft, når du står frem ved møder

  • Dag 2

    Du mestrer at facilitere samtaler, så de bliver gensidigt udbytterige


Underviseren

Lene Kobbernagel driver virksomheden, Samtalekunst, hvor hun de sidst fem år har trænet 5000 ledere, advokater, partnere, konsulenter og rådgivere i at trænge klart igennem med deres budskaber. Lene er cand.mag. i Teatervidenskab, systemisk konsulent, tidligere gymnasielærer ved Aurehøj Gymnasium, og har skrevet bøger og artikler om skuespilteknik, kropssprog og påvirkningskraft.

LENE KOBBERNAGEL

Cand.mag. i Teatervidenskab
Tilbage til kursusoversigt