Indlæser Begivenheder
Temadage om den nye ferielovDer afholdes en temadag i hver region
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

FORMÅL OG INDHOLD

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Den nye ferielov bygger på et princip om, at ferie optjenes og holdes over samme periode – også kaldet samtidighedsferie. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2018 aftalte de centrale parter, at de nye ferieregler implementeres i staten mv. ved at indgå en ny ferieaftale med tilhørende vejledning. Der vil på kurset primært være fokus på statens ferieaftale, da skolerne skal følge denne.

På kurset bliver du fortrolig med de nye ferieregler og de typiske faldgruber. Nogle af de emner vi går i dybden med er blandt andet:

  • Optjening af ferie
  • Afvikling af ferie
  • Overførelse af ferie
  • Ferie på forskud
  • Feriehindringer
  • Ferie til elever
  • Betaling under ferie, herunder ferie med løn, ferietillæg og feriegodtgørelse

Der vil ikke være fokus på systemunderstøttelse af reglerne på kurset.

MÅLGRUPPE OG KOMPETENCEFOKUS

Temadagene er målrettet brugeren af reglerne ude på skolerne, dvs. primært det administrative personale samt økonomimedarbejdere

 

Der afholdes en temadag i hver region, men grundet COVID19 og det gældende afstandskriterium og antal for store forsamlinger, er der et max. deltagerantal på 50 personer pr. temadag. Tilmeldingen vil foregå efter “først til mølle” princippet. Du vil efter tilmeldingsfristens udløb få tilsendt en mail med endelig bekræftelse på, om du har fået tildelt en plads.

 


Oplægsholderne


LENE DAMKJÆR CHRISTENSEN
Lene er advokat (H) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Lene har mere end 20 års erfaring med at rådgive primært offentlige arbejdsgivere om arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder som f.eks. forvaltningsret, persondataret og arbejdsmiljø.
Lene har gennem mange år beskæftiget sig med undervisningssektoren og har dybdegående indsigt i de særlige forhold, der gør sig gældende i denne sektor. Endelig har Lene stor undervisningserfaring og har undervist i en bred vifte af emner indenfor arbejds- og ansættelsesret og underviser i øvrigt på DJØF’s kursus om tjenestemandsret og på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.

CASPER LAURITZEN
Casper er advokat (L) og partner i Damkjær Lauritzen Advokatfirma.
Casper Lauritzen rådgiver både offentlige og private arbejdsgivere om alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret samt tilknyttede retsområder. Som mangeårig rådgiver for offentlige og semi-offentlige arbejdsgivere har Casper oparbejdet stor erfaring med bl.a. de offentlige overenskomstforhold, tjenestemandsret og medarbejderforhold i forbindelse med offentlige udbud og virksomhedsoverdragelse.
Casper er ofte anvendt som oplægsholder og underviser og har undervist i blandt andet kollektiv arbejdsret, persondata i medarbejderforhold, virksomhedsoverdragelse og diskriminationslovgivningen

Tilbage til kursusoversigt