Indlæser Begivenheder
SU-grundkursus For alle SU-medlemmerne på gymnasierne
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål

Formålet med dette kursus er at tilbyde nyvalgte SU-medlemmer en branchenær SU-uddannelse. Medlemmer af samarbejdsudvalg skal efter § 11 i Samarbejdsaftalen have tilbudt et kursus inden for de første 6 måneder efter udpegningen. GL og Danske Gymnasier er enige om – ikke mindst set i lyset af OK 13 og den nye SU-aftale – at det er vigtigt, at der udbydes et kursus rettet mod gymnasieverdenen med deltagelse af såvel ledelses- som medarbejdersiden, for at skabe en fælles forståelse og platform for arbejdet i SU.

Kurset udbydes i samarbejde mellem Danske Gymnasier, GL-E og Samarbejdssekretariatet

Underviser

Magnus Bryde og Pia Lassen fra Samarbejdssekretariatet.


Indhold

Gennem SU-grundkurset bliver du bevidst om din rolle som SU-medlem, og du får en grundlæggende forståelse for samarbejdsudvalgets arbejde og opgaver på en gymnasiearbejdsplads. Du får også indblik i samarbejdets muligheder og begrænsninger, samt bliver bevidst om de holdninger, der kan føre til et bedre samarbejde. Kurset tager afsæt i SU’s hverdag i gymnasieverdenen og bygger på en høj grad af deltageraktivitet. Der vil bl.a. være gruppeøvelser, hvor du får mulighed for at afprøve og drøfte synspunkter og erfaringer fra gymnasierne som arbejdsplads. Undervisningsformen vil veksle mellem oplæg, gruppeøvelser og dialog i mindre grupper og i plenum.Om Samarbejdssekretariatet

Samarbejdssekretariatet er et rådgivningsorgan for de statslige samarbejdsudvalg. Gennem målrettede tilbud hjælper vi arbejdspladserne i staten med at forbedre dialogen og styrke det lokale samarbejde. Målet er at øge kvaliteten og effektiviteten,

Om kurset

På SU-kurset lærer du om Samarbejdsaftalen, og hvordan I bliver bedre til at samarbejde i jeres SU, samt få inspiration til, hvordan jeres SU kan blive et aktivt bidrag til udvikling af jeres arbejdsplads.
Tilbage til kursusoversigt