Indlæser Begivenheder
Realisering af strategien Et kursus for gymnasiernes ledelsesteam
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Gymnasieskolerne har markante forandringsopgaver. På dette kursus udfolder vi, hvordan man kommer fra strategi til realiserede forandringer. Vi arbejder med, hvad der udgør god forandringsledelse i et gymnasialt miljø, og omsætter principperne i konkrete indsatser for ledelsesteamet og for den enkelte leder.

Kurset kommer til at være en kombination af korte, teoretiske oplæg, anvendelse af konkrete værktøjer på deltagernes forandringsopgaver og sparring på tværs af skolerne.
En central ide i kurset er, at ledelsesteamet sammen gennemgår kurset og arbejder med en konkret, aktuel strategisk udfordring som case. Dermed styrkes både det samlede ledelsesteam og den enkelte leders evne til at skabe udvikling. Udbyttet bliver en fælles og gennemarbejdet realiseringsplan for en strategisk indsats.


Målgruppe og kompetencefokus

Målgruppen er rektor og ledelsesgruppen. Der kan maksimalt være 24 deltagere, og kurset vil derfor typisk være for ledelsesgrupperne fra 4 – 5 gymnasier.
Vi anbefaler, at hele ledelsesteamet følges ad på kurset – alternativt at en del af ledelsesteamet deltager sammen. Ideen er, at kursets metoder og indsigter dermed bliver forankret langt bedre og at man får anledning til at styrke fundamentet for fremtidige forandringsopgaver.

Før kurset beskriver ledelsesteamet en strategisk indsats/forandringsudfordring på maks. en side ud fra et spørgsmålsark. Der udsendes desuden tekster vedrørende realisering af strategi forud for kurset.

På kurset arbejder vi med følgende.

 • Fælles fundament

  Et fælles fundament i ledelsen for tilgangen til strategirealisering

 • Rolleforståelse

  Styrket forståelse for de roller, man som leder skal varetage gennem forandringen

 • Værktøjer til forandringsledelse

  En række værktøjer til forandringsledelse – ift. at engagere medarbejdere og andre interessenter

 • Teoretisk rammesætning

  En teoretisk rammesætning, hvor forståelsen af forandringsopgaven er Skærpe


Citat fra underviseren

-Realisering af strategiske målsætninger bør ikke gøres komplekst, men i stedet være drevet af et tydeligt ambitionsniveau og villighed til at tage konsekvenserne af de udtrykte målsætninger. Her spiller ledergrupper en central rolle i at få involveret de rette tidligt og sikre fremdrift i hverdagen. Den klassiske tilgang til at formulere og realisere strategier er under pres og virkeligheden kræver mere handling og fokus på læring.

Martin Darré

Rådgiver og partner i Resonans
Martin har i mere end 10 år arbejdet med strategi-, ledelses- og talentudvikling i en lang række offentlige og private organisationer, både af national og international karakter.

Citat fra deltager

-Vi stod netop for at skulle igangsætte en større strategiproces, og her passede kurset som fod i hose. Vi blev udfordret på vores case og blev gennem kurset langt skarpere på, hvad det egentlig var, vi ønskede med vores strategiproces. Samtidig var det med til at ryste vores nye ledelsesteam sammen – en vigtig forudsætning for at strategien rent faktisk realiseres.”

Allan Kortnum,
Rektor Århus Akademi
Deltager på kurset Realisering af Strategien

Tilbage til kursusoversigt