Indlæser Begivenheder
Pædagogisk ledelse gennem feedbacksamtaler og aktionslæring -
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Der er fokus på pædagogisk ledelse i uddannelsessektoren. På det gymnasiale område er flere initiativer i gang: Ministeriets forsøgs-og udviklingsprojekt, læreroverenskomstens projekter om dialog og samarbejde og forliget om gymnasiereformens fokus på feedback og kvalitetsudvikling. Danske Gymnasier udbyder et to-dags kursus, der kan give gymnasielederne inspiration og redskaber til pædagogisk ledelse gennem dialog og systematisk og struktureret feedback.

Gymnasieledelsen har brug for, at den enkelte samtale er en del af en organisatorisk udvikling, der understøtter kravet om at synliggøre læring. Hvilken strategi og struktur har det enkelte gymnasium og hvilken rolle har og tager den pædagogiske ledelse i den sammenhæng?

Formålet med kurset er at give de gymnasieledere viden om og træning i kvalitetsudviklende samtaler som feedback, undervisningssupervision og kollegavejledning for at udvikle den generelle kultur på gymnasiet med et fælles sprog og metode til konstruktive samtaler.

Det foregår ved oplæg, øvelser og ledertræning i praksis. De anvendte samtalemetodikker trækker på den aktuelle forskning og teori inde for pædagogisk ledelse og aktionslæring.

Målgruppe

Lederteams, pædagogiske ledere, vicerektorer og rektorer, der har fokus på pædagogisk ledelse af elevernes læring gennem ledelse af lærernes læring.


Kurset giver dig

  • Datareflekteret kultur

    En professionalisering af strategien med henblik på at skabe datareflekteret kultur

  • Dialogværktøjer

    Dialogværktøjer til at facilitere feedback, supervision og samtaler

  • Redskaber

    Redskaber til at opstille mål for observation, analyse og evaluering


Underviserne

Ulla er indehaver af firmaet ”Ulla Nedergaard”, der arbejder med kommunikation, læring og ledelse. Ulla har i mere end 10 år som proces- og udviklingskonsulent med speciale i ledelse og læring arbejdet med skoleledelser og kommuner om organisations- og medarbejderudvikling samt ledelsesudvikling og supervision af lærerteam. Desuden er hun ekstern underviser i ledelse, censor og vejleder på professionshøjskolen UCC og Marte Meo Supervisor.

Maren er uddannet cand. Mag. i psykologi og dansk fra henholdsvis Københavns Universitet og Roskilde Universitetscenter i 1995, og har over 17 års erfaring som intern og ekstern konsulent og coach i offentlige og private virksomheder i såvel indland som udland.

Ulla Nedergaard og Maren Sindahl

Tilbage til kursusoversigt