Indlæser Begivenheder
Økonomistyring for gymnasierneEt grundlæggende overblik
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter
Share on FacebookShare on LinkedInTweet about this on Twitter

Formål og indhold

Den daglige drift af de statslige selvejende gymnasieskoler og udviklingsmuligheder på disse er afhængig af en effektiv ressourcestyring. For at træffe de bedste økonomiske beslutninger og kende konsekvenserne heraf, kræver det, at ledelsen har et grundlæggende overblik over de ressourcer, skolen har til rådighed, det løbende forbrug og årsregnskabet. Den økonomiske styring er i de kommende år blevet yderligere udfordret af de besparelser, gymnasierne er underlagt.

På dette kursus i økonomistyring ser vi nærmere på:

 • Hvilke ressourcer, skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv.
 • Budgetter og budgetopfølgning
 • Regnskabets indhold og opbygning, herunder elementerne i resultatopgørelsen og balancen, herunder væsentlige nøgleindikatorer
 • Hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere de lovgivningsmæssige krav og regler
 • Hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke udfordringer og problemstillinger vi kan vi forvente indenfor de nærmeste år og på længere sigt.

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske cases – og via gruppearbejde vil du sammen med de andre deltagere få mulighed for at drøfte økonomiske sammenhænge.

Målgruppe og kompetencefokus

Kurset er målrettet gymnasieledere. Det anbefales at overveje, om man med fordel kan deltage flere ledere fra samme skole.


Efter kurset vil du:

 • Indsigt

  Have indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge

 • Kendskab

  Kende til budgetter og budgetopfølgning

 • Viden

  Have viden om de statslige regler, der påvirker de økonomiske ressourcer

Tilbage til kursusoversigt