Økonomistyring for gymnasierne – Danske Gymnasier

Indlæser Begivenheder
Økonomistyring for gymnasierneEt grundlæggende overblik
[ssba]

Formål og indhold

Den daglige drift og udvikling af de statslige selvejende gymnasieskoler er afhængig af en effektiv ressourcestyring. At træffe gode og holdbare beslutninger med økonomiske konsekvenser kræver, at ledelsen har et grundlæggende overblik over regnskab, det løbende forbrug og de ressourcer, skolen har til rådighed. Den økonomiske styring er i de seneste år blevet yderligere udfordret af de besparelser, gymnasierne har været underlagt, og behovet for en tæt økonomistyring og systemer der kan understøtte god ledelsesinformation er vigtigere end nogensinde.

På dette kursus i økonomistyring ser vi nærmere på:

 • Hvilke ressourcer, skolen har til rådighed, herunder taxametersystemet, finansloven mv.
 • Budgetter og budgetopfølgning
 • Regnskabets indhold og opbygning, herunder elementerne i resultatopgørelsen og balancen samt væsentlige nøgletal
 • Hvordan skolen kan tilrettelægge sin økonomi og håndtere lovgivningsmæssige krav og regler
 • Hvilke udfordringer og problemstillinger der er i øjeblikket, og hvilke vi kan vi forvente indenfor de nærmeste år og på længere sigt.

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske cases – og via gruppearbejde vil du sammen med de andre deltagere få mulighed for at drøfte økonomiske sammenhænge.

Målgruppe og kompetencefokus

Kurset er målrettet gymnasieledere. Man kan med fordel deltage flere ledere fra samme skole.


Efter kurset vil du:

 • Indsigt

  Have indsigt i årsrapportens bestanddele og deres indbyrdes sammenhænge og centrale nøgletal

 • Kendskab

  Kende til budgetter og budgetopfølgning

 • Viden

  Have viden om de statslige regler, der påvirker de økonomiske ressourcer

Tilbage til kursusoversigt